Menu

Konference "Dvě strany outsourcingu"

11. 07. 2006

Exportéři se setkali na konferenci Exportního klubu CzechTrade, aby si vyměnili zkušenosti v oblasti outsourcované výroby a služeb

Outsourcing snižuje náklady
a ve výsledku zvyšuje zisky a zlevňuje zboží. Podle informací McKinseyho Globálního Institutu může kvalitní reorganizace výroby ušetřit nadnárodní firmě 50 až 70 % nákladů. Zpravidla je tedy mnohem víc těch, kteří v důsledku takového trendu získají, než těch, kteří na něm prodělají – zaznělo na konferenci Dvě strany outsourcingu, kterou 13. 6. uspořádal Exportní klub CzechTrade, agentury na podporu exportu, v pražském hotelu Pyramida, a které se zúčastnilo na 100 českých firem zajímajících se o tuto perspektivní oblast. Účastníci konference hledali odpovědi na otázky, jaké možnosti má český podnik k získání zahraničních zakázek na jedné straně a na druhé k potenciálu přesouvání výroby do zahraničí. Poskytování outsourcingu je šancí pro české exportéry, pro něž oblast pravidelných subdodávek představuje zajímavý tržní segment. O příležitostech, které v této oblasti poskytují zahraniční trhy, hovořili specialisté z agentury CzechTrade. Zkušenosti z praxe zprostředkovali přítomní zástupci firem NH Zábřeh a Moravia IT. O své zkušenosti se získáváním zakázek na pravidelné dodávky se s účastníky podělili Václav Nétek, ředitel pro strategii a marketing NH Zábřeh, a Arturo Quintero ze společnosti Moravia IT.

„V dosud zanedbaném vývozu služeb
vidím velkou šanci pro české firmy,“ zdůraznil ve svém vystoupení generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl. „Jedním z pilířů, na kterých stojí vize CzechTrade jako předního hráče "ligy mistrů“ ve svém oboru, je komplexní firemní poradenství. Agentura i lidé v terénu se musí dokonale orientovat ve všech zákoutích regionů, ve kterých operují, a zároveň musí znát dopodrobna možnosti českého trhu, českých firem. Na vyspělých trzích musíme hledat a nacházet pro české firmy nabízející služby „niky“, v nichž se se svojí specializací budou moci dobře uplatnit. Základem bude diferenciace – české firmy orientované na poskytování specializovaných, sofistikovaných služeb, které je odliší od jejich indických, čínských a ruských konkurentů, jimž do budoucna nebudou schopny konkurovat cenou; budou muset tedy nabídnout něco specifického."
Na konferenci vystoupil i Ladislav Klika, zástupce společnosti GfK, který účastníky seznámil s výsledky 13. vlny Exportního výzkumu DHL. Mimo jiné z něj vyplývá, že české firmy nejvíce využívají při svém podnikání outsourcing v dopravě (39 %), stravování (27 %), úklidu, údržbě a ostraze (12 %), účetnictví (12 %), Public Relations (12 %), personalistice (9 %), IT (2 %), právních službách (2 %). Výroba je zastoupena pouze jedním procentem. Přitom 34 % dotázaných firem nevyužívá outsourcingu vůbec. Marek Mikušek ze společnosti Capgemini hovořil o tom, proč a jak outsourcovat a vyjasnil, co obnáší poskytování outsourcingu pro nadnárodní společnosti. Modelu přemístění výroby do zahraničí se věnoval Ladislav Papoušek z agentury CzechTrade. Zástupce společnosti D&B Alena Soud předvedla své řešení outsourcingu služeb v oblasti prověřování rizikovosti obchodních partnerů.www.czechtrade.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo