Menu

Konference "Dvě strany outsourcingu"

11. 07. 2006

Exportéři se setkali na konferenci Exportního klubu CzechTrade, aby si vyměnili zkušenosti v oblasti outsourcované výroby a služeb

Outsourcing snižuje náklady
a ve výsledku zvyšuje zisky a zlevňuje zboží. Podle informací McKinseyho Globálního Institutu může kvalitní reorganizace výroby ušetřit nadnárodní firmě 50 až 70 % nákladů. Zpravidla je tedy mnohem víc těch, kteří v důsledku takového trendu získají, než těch, kteří na něm prodělají – zaznělo na konferenci Dvě strany outsourcingu, kterou 13. 6. uspořádal Exportní klub CzechTrade, agentury na podporu exportu, v pražském hotelu Pyramida, a které se zúčastnilo na 100 českých firem zajímajících se o tuto perspektivní oblast. Účastníci konference hledali odpovědi na otázky, jaké možnosti má český podnik k získání zahraničních zakázek na jedné straně a na druhé k potenciálu přesouvání výroby do zahraničí. Poskytování outsourcingu je šancí pro české exportéry, pro něž oblast pravidelných subdodávek představuje zajímavý tržní segment. O příležitostech, které v této oblasti poskytují zahraniční trhy, hovořili specialisté z agentury CzechTrade. Zkušenosti z praxe zprostředkovali přítomní zástupci firem NH Zábřeh a Moravia IT. O své zkušenosti se získáváním zakázek na pravidelné dodávky se s účastníky podělili Václav Nétek, ředitel pro strategii a marketing NH Zábřeh, a Arturo Quintero ze společnosti Moravia IT.

„V dosud zanedbaném vývozu služeb
vidím velkou šanci pro české firmy,“ zdůraznil ve svém vystoupení generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl. „Jedním z pilířů, na kterých stojí vize CzechTrade jako předního hráče "ligy mistrů“ ve svém oboru, je komplexní firemní poradenství. Agentura i lidé v terénu se musí dokonale orientovat ve všech zákoutích regionů, ve kterých operují, a zároveň musí znát dopodrobna možnosti českého trhu, českých firem. Na vyspělých trzích musíme hledat a nacházet pro české firmy nabízející služby „niky“, v nichž se se svojí specializací budou moci dobře uplatnit. Základem bude diferenciace – české firmy orientované na poskytování specializovaných, sofistikovaných služeb, které je odliší od jejich indických, čínských a ruských konkurentů, jimž do budoucna nebudou schopny konkurovat cenou; budou muset tedy nabídnout něco specifického."
Na konferenci vystoupil i Ladislav Klika, zástupce společnosti GfK, který účastníky seznámil s výsledky 13. vlny Exportního výzkumu DHL. Mimo jiné z něj vyplývá, že české firmy nejvíce využívají při svém podnikání outsourcing v dopravě (39 %), stravování (27 %), úklidu, údržbě a ostraze (12 %), účetnictví (12 %), Public Relations (12 %), personalistice (9 %), IT (2 %), právních službách (2 %). Výroba je zastoupena pouze jedním procentem. Přitom 34 % dotázaných firem nevyužívá outsourcingu vůbec. Marek Mikušek ze společnosti Capgemini hovořil o tom, proč a jak outsourcovat a vyjasnil, co obnáší poskytování outsourcingu pro nadnárodní společnosti. Modelu přemístění výroby do zahraničí se věnoval Ladislav Papoušek z agentury CzechTrade. Zástupce společnosti D&B Alena Soud předvedla své řešení outsourcingu služeb v oblasti prověřování rizikovosti obchodních partnerů.



www.czechtrade.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm