Menu

Komise pro cestovní ruch při Asociaci krajů ČR v Královéhradeckém kraji

01. 04. 2004

Dvanácté jednání Komise pro cestovní ruch při Asociaci krajů České republiky se ve spolupráci s Radou Asociace krajů České republiky uskutečnilo v Královéhradeckém kraji při příležitosti konání 5. ročníku veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Pozvání coby hosté přijali vrchní ředitel sekce cestovního ruchu Ing. Zdeněk Švanda s ředitelkou odboru rozvojových programů cestovního ruchu Ing. Markétou Zajícovou z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Z CzechTourism ředitel Ing. David Gladiš a ředitel odboru regionalistiky Ing. Petr Kratochvíl. Ze společnosti STEM paní Haberová a Ing. Šandera. Ze společnosti KPMG Ing. Tomáš Kulman. Hosty i členy komise na domácí půdě Královéhradeckého kraje přivítal krajský radní pan Miloslav Plass. Jednání řídil předseda komise Ing. Josef Jalůvka. Na programu byly: informace o novinkách v krajích, informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, aktuální informace z průzkumu domácího cestovního ruchu (STEM), představení projektu průzkumu kongresového cestovního ruchu (KPMG), Státní program podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2004 (MMR ČR), Národní produkty (CzechTourism), spolupráce s Klubem českých turistů aj. Na téma EXPO 2005 bylo konstatováno, že kraje postupně ustupují od účasti v Japonsku. Vedle velmi vysokých nákladů a nejistého výsledného efektu je k tomu vede údajně nejasné a nepřehledné použití finančních prostředků krajů a povinnost krajů zajistit si sponzora až do 6 milionů Kč. Asociace krajů ČR proto bude jednat s cílem vyjednat dobré podmínky pro případnou účast krajů na EXPO 2005. Komise přijala informaci a pozvání na dvě konference cestovního ruchu. Na konferenci Destinační management a zvýšení prodejnosti regionu Moravskoslezského kraje, která se uskuteční v Ostravě na Výstavišti Černá Louka 15. až 16.dubna 2004 a na Konferenci cestovního ruchu Karlovarského kraje, která se uskuteční v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních 13. až 14. května 2004. www.kr-urady.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka