Menu

Družstva se 5,4 miliony pracovních míst podílejí na řešení zaměstnanosti v Evropské unii. 64. Valné shromáždění Organizace spojených národů 18. prosince 2009 schválilo rezoluci č. A/RES/64/136, kterou vyhlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. OSN tím vyjádřila mnohaletou podporu družstevnímu podnikání, které hraje významnou úlohu při řešení otázek motivace, zaměstnanosti a začleňování znevýhodněných skupin do profesního života. Družstevní podniky začaly vznikat nejdříve v západní Evropě, Severní Americe a Japonsku. Za první moderní družstevní firmu je považována anglická společnost Rochdale Pioneers založená roku 1844. Letopočet jejího vzniku je zároveň vnímán jako zrod světového družstevního hnutí. V současné době družstva po celém světě generují na sto milionů pracovních míst. Tři sta největších z nich má roční obrat cca 1,6 bilionu USD, což odpovídá HDP mnoha velkých zemí. Třicet tisíc družstev v USA zaměstnává na dva miliony lidí, přičemž ta největší se každoročně objevují v žebříčku „Fortune 100 nejlepších pracovních míst“.

Koktejl party Ligy pro cestovní ruch s Janem Mládkem k Mezinárodnímu roku družstev

05. 01. 2013

Předseda družstva pro ekonomická, politická a sociální studia Fontes Rerum Jan Mládek, nakladatel Jaromír Kainc, ředitelka hotelu Majestic Plaza Pavla Pěkná, prezident Česko-turecké společnosti přátelství a majitel společnosti Euro Gold Centre Candemir Koçak, jednatelka společnosti Layout Ivana Mitáčková a předseda občanského sdružení Liga pro cestovní ruch Vladimír Bureš vítali účastníky koktejl party Ligy pro cestovní ruch ve středu 21. listopadu 2012 v hotelu Majestic Plaza v Praze 1 ve Štěpánské ulici. Jejími navýsost vítanými partnery byly společnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, Vinařství Petr Skoupil a velkoobchod vínem SD Víno Dalibor Salivar. Smyslem těchto setkání, kterých se účastní velké procento lidí z oblastí mimo cestovní ruch, je posilovat povědomí o cestovním ruchu coby významné tržní platformě české ekonomiky.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001