Menu

Koktejl party Ligy pro cestovní ruch

27. 01. 2007

Liga pro cestovní ruch, Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy, Královský pivovar Krušovice, Lesy Hluboká nad Vltavou, Templářské sklepy Čejkovice, Pamětní mince – Ing. David Mička, SBA Expert, Compag Mladá Boleslav, ProMoPro, Zátiší Group, Lupulus, Layout a nakladatel časopisu Všudybyl pořádali pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla další z řady Koktejl party Ligy pro cestovní ruch. Tentokrát v rámci projektu „Den otevřených srdcí“, podporujícího Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Koktejl party se uskutečnila 3. ledna v kongresovém centru České národní banky v Praze. Fanfárami Pavla Josefa Vejvanovského účastníky spolu s hostiteli a moderátory Emilli Čechovou a Jaromírem Kaincem uvítal Pražský žesťový soubor doprovázený orchestrem Virtuosi di Praga v čele s dirigentem Oldřichem Vlčkem. Módní přehlídku Módního domu Magic Helena pak uvedla osobně jeho majitelka paní Helena Kohoutová. Skvělá byla nejen společnost a předváděné modely, ale i catering v podání Zátiší Group, Jubilejní ležák Královského pivovaru Krušovice, vína řady Komtur Ekko Templářských sklepů Čejkovice, kaviár z Lesů Hluboká nad Vltavou. No a je příznačné, že si hosté z vysoce reprezentativního prostředí prostor České národní banky odnášeli nejen dojmy, ale i pamětní mince, které speciálně pro tuto příležitost dal razit Ing. David Mička.www.kr-stredocesky.cz
www.compag.cz
www.pametni-mince.cz
www.zatisigroup.cz
www.sbaerxpert.cz
www.francouzskarestaurace.cz
www.lupulus.cz
www.hkp.cz
www.pivo-krusovice.cz
www.kaviar.cz
www.promopro.cz
www.templarske-sklepy.cz
www.virtuosidipraga.cz
www.cnb.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka