Menu

Koktejl party Ligy pro cestovní ruch

30. 10. 2006

Podle mínění sv. Jeronýma granáty povznášejí srdce a zajišťují boží přízeň. Lékař Rudolfa II. Boetius de Boot tvrdil, že český granát je výborný léčebný prostředek při chorobných duševních poruchách, ale i při pouhé sklíčenosti, těžkomyslnosti a smutku. Podle jeho názoru granát posiluje odvahu, násobí životní síly a dodává veselosti svému majiteli. Je prý až záviděníhodným všestranně šťastným kamenem, proto jej doporučoval nosit jako amulet a používat v prášku jako lék. Sytě červená barva granátu, barva krve, prý dodává člověku sílu vůle, sebedůvěru a podnět k úspěchu; podněcuje sexuální energii a mění ji v tvořivou sílu. Český granát vzbuzuje potěšení z činorodé práce a zároveň propůjčuje výdrž dovésti do konce to, co si jeho nositel předsevzal. A hlavně o tom byla Koktejl party Ligy pro cestovní ruch 12. října v pražském hotelu Adria, na niž zvali Liga pro cestovní ruch, Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy, nakladatel časopisu Všudybyl a především pak Granát, družstvo umělecké výroby Turnov.www.granat-cz.com
www.hkp.cz
www.e-vsudybyl.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm