Menu

Když jdeme, dí mi tlumočník: "Nu, jižs prohlédl práce a kva1tování lidská, a nezlíbiloť se nic; protože se snad domníváš, že mimo práci lidé ti nic nemají. Ale věz, že všecky ty práce k odpočinutí jsou cesta, k němuž naposledy všickni, kdo sebe v prácech nelitovali, přicházejí: že totiž, když statku a zboží, aneb slávy a poctivosti1, anebo pohodlí a rozkoší dosáhnou, mysl jejich dosti se v čem kochati má.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1 vážnosti


Když statku a zboží, aneb slávy a poctivosti, anebo pohodlí a rozkoší dosáhnou, mysl jejich dosti se v čem kochati má

24. 11. 2006

Gastronomie bývá prvním opravdovým kontaktem turistů s Českou republikou. Ano, i k turistické destinaci láska prochází žaludkem. Není to dávno, co se beztak přísnými normami svázané české gastronomie začaly týkat direktivy Evropské unie. Certifikáty řízení kvality, hygienické normy atp. Smyslem zavádění principů správné hygienické a výrobní praxe, včetně systémů kritických kontrolních bodů určujících nároky provozu na výběr a specifikaci potravin, technologické postupy, stavebně technologické požadavky, odbornou způsobilost pracovníků apod., je zaručit bezpečnost hostů. O tom, že to není bezpředmětné, svědčí nejen řada zjištění České obchodní inspekce a čas od času nějaký malér, ale i zahraniční inkaso. Každé cizinci v Česku zkonzumované vejce, jogurt, vepřové, chléb, pivo, slivovice, minerálka atd. je totiž komoditou zahraničního obchodu. Jako kdyby bylo s nadstandardním ziskem exportováno do Ruska, Německa, Velké Británie, Japonska, USA apod.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka