Menu

Řada firem preferuje někdejší prvomájový přístup,
že není důležité rozumět, ale zúčastnit se.

Když chceš víc, tak můžeš

26. 01. 2001

Společnost ProMoPro v minulém roce zajišťovala technickou stránku Výročního zasedání mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky. Byla to bezesporu dosud největší a nejnáročnější kongresová akce v Česku. Čím byla pro Vás objevná?
Určitě svým rozsahem. Dále potvrzením odvěkého axiomu, že všechno je jinak. To, co se tři roky připravovalo a neustále potvrzovalo při našich osobních konzultacích ve Washingtonu i ve stovkách faxů mezi Washingtonem a Rubeškou, bylo ve fázi finálních požadavků na realizaci diametrálně jiné. Velké zasedání proběhlo tak, jak mělo. Doprovodné akce, semináře a tiskové konference však vznikaly za pochodu. Požadavky na jejich technické zajištění jsme mnohdy dostávali i méně než 10 minut před zahájením.

Jaké technické vybavení jste museli kvůli tomuto kongresu zajistit?
Dohromady 4.600 přijímačů (sluchátek). 30 tlumočnických kabin pro 2 tlumočníky, 18 pro 3 tlumočníky, 130 tlumočnických stanic DCN a 350 digitálních kongresových mikrofonů DSN, 25 klopových a 30 mikroport mikrofonů. 30 ozvučovacích souprav, 30 datových projektorů, 30 pláten, 10 plazmových panelů, 7 Betacam kamer, 3 robotické kamery, 20 videorekordérů, 2 videomixy, 25 barevných televizí, betakamerové studio. 30 minidiskových rekorderů, 60 kazetových magnetofonů a nahrávací studio. Nakoupili jsme spoustu nové techniky. Měli jsme jí tam za cca 180 milionů korun. Obsluhovalo ji na 90 techniků.
Tlumočnické zařízení, kabiny, přijímače a zářiče jsme doplnili od kolegů z Dánska, Řecka a Německa.

Zmínila jste robotické kamery. Co to je?
Během uzavřených přípravných jednáních nesměli být v sále kameramani a vůbec žádný člověk, který neměl zvláštní povolení. Proto jsme zakoupili tři počítačově ovládané robotické videokamery, které jsme instalovali na strop sálu Fórum. V sále bylo nainstalováno 60 digitálních diskusních mikrofonů, které pomocí speciálního softwaru ovládaly tyto kamery. Každý řečník měl svoji pozici v počítači a při přihlášení do diskuse byl automaticky snímán jednou z kamer. Snímaný obraz byl přenášen na obří plátno přímo v sále a zároveň jsme z něj ve studiu pořizovali záznam.

Kongres Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky Praha 2000 je za námi. Co takhle další klienti ze sféry kolem busienss travel?
Třeba využití robotických kamer? Firemní a kongresové akce často probíhají na několika místech současně. Ve spojení např. s plazmovými panely je pak možné přenášet zvuk i obraz do dalších místností. Výhodou je, že kamery díky stropním držákům nikomu nepřekáží a dokáží umocnit atmosféru prezentace či zážitky u akcí incentivního charakteru.
U kongresů, prezentací, seminářů, školení ale i u dalších podobných akcí totiž velmi záleží na důkladné přípravě. Bohužel se stále značná část firem domnívá, že když si objedná salonek v hotelu, chlebíčky a kávu, je to už vše. Komunikace, a o tom takovéto skupinové či hromadné akce jsou, je ale o vytváření podmínek pro optimální příjem informací. Technika, čas a kapacita věnovaná zabezpečení kvalitní komunikace se velmi výrazně odráží ve výsledcích. Její podcenění rovněž. Ale, jak jsem již řekla, řada firem, či jimi pověřených pracovišť ba dokonce P.R. agentur preferuje někdejší prvomájový přístup, tj. že není důležité vidět, slyšet, rozumět, ale udělat si čárku – zúčastnit se.

Předpokládám, že by firma ProMoPro, např. při pokládání základního kamene nové průmyslové zóny kdesi na severní Moravě, dokázala na zelené louce zajistit postavení zatepleného stanu, vybavit jej sanitárním zázemím, běhouny, židlemi, šatnami, audiovizuální a tlumočnickou technikou.
Přesto, že to není zcela naše parketa, samozřejmě ano. Společnost ProMoPro se orientuje především na zajišťování kongresů. Ale i hangárový stan, mobilní vytápěcí jednotky atd. dokážeme zajistit v kooperaci s dalšími spolehlivými partnery. Již zmiňovaný kongres mne utvrdil v tom, že dokážeme víc, než jsem si kdy uměla představit.

Jsme-li zpátky u Kongresu 2000, dovolte mi konstatování. Ne náhodou společnost ProMoPro vyhrála mezinárodní výběrové řízení. V České republice, je-li kde instalována videoprojekce, je u toho zpravidla ProMoPro – stabilní partner televizních společností i té „veřejnoprávní“. Návrat fotbalových vicemistrů světa, příjezdy mistrů světa v ledovém hokeji, volby Miss, vyhlašování nej, nej… tam všude jsou Vaše velkoplošné projekce a lidé.
Technické zajištění mnoha prestižních akcí je u nás objednáváno právě proto, že některé přístroje, jimiž ProMoPro disponuje (hlavně Barco projektory) jsou jediné v České republice. Nebáli jsme se a nebojíme investovat do techniky. To nás odpíchlo z českého průměru do mezinárodní extraligy, jejímiž jsme oficiálními členy. Malých projektorů je jen po Praze spousta. Ale velká projekce na špičkové úrovni …? Nikdo další se v Česku neodvážil tak velkoryse investovat. Přístroje jsou velmi drahé kolem 7 milionů Kč za kus. To je ale pouze první krok. Následný je, že musíte mít klientelu, která vám důvěřuje a která si je od vás pronajímá.

Když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Občas se to v oblasti lidských zdrojů nakumuluje tak, že se nechce a nemůže dohromady. Pak jde jakákoliv technika do háje.
Technik po nástupu ke společnosti ProMoPro začíná malými akcemi. Pokračuje většími. Zpravidla se vyprofiluje a pak již převážně dělá to, co mu sedí nejlépe. Není pravda, že by ke společnosti ProMoPro  nastupovali experti, spíše naopak. Elitu techniků si firma vychovává sama.

Půjčovna kongresové techniky Rubeška je nejen důstojným zázemím společnosti ProMoPro, ale je i místem, kam se lidé často obracejí s žádostmi o konzultace v oblasti audiovizuální techniky.
Lidé a jejich firmy se na nás obracejí i v případech, když si zařizují vlastní technické zázemí. Konzultují současné trendy, dodavatele, techniku, tak, aby byla pro jejich prostory a potřeby adekvátní. Zpravidla navrhujeme několik variant. Ne všichni ale doporučení akceptují. Vzpomínám na pána, jehož firma usilovala o velký kontrakt u zahraničního partnera. Při příležitosti jeho návštěvy v Česku se rozhodla realizovat velkolepý banket a prezentaci toho, co všechno již dokázala. Prezentace měla probíhat v otevřením stanu při denním světle. Proto jsme pánovi doporučili použití plazmových panelů. Jsou účinné i za slunečního protisvětla. Dotyčný se však rozhodl šetřit na nepravém místě a nechal nainstalovat televizory, na jejichž obrazovkách nebylo téměř nic vidět. Možná i tato blamáž, přispěla k tomu, že z mnohamilionového kontraktu sešlo.

Paní Veselá, něco optimistického na závěr…
Zaslouženě optimistického? Co když čtenáře Všudybylu vyzvu: potřebujete-li kvalitní a spolehlivé technické zabezpečení firemních či společenských akcí, obraťte se na ProMoPro. Pomůžeme vám uspět.

Všudybyl rozprávěl se spolumajitelkou společnosti ProMoPro paní Milenou Veselou


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new