Menu

Jednu věc zejména připomenouti se vidí, jak mi se mezi formany po zemi a mezi plavci na moři vedlo. Když sem tak, dílny řemeslníků přehlédaje, tesknil, řekl Mámilovi Všudybud: „Vidím já, že je toto cosí neposedavého, rtuť vždycky se mektati1 chtíci: protož mu žádné jedno místo nevoní, k němuž by se přivázati dáti chtěl. Ukažme mu prostrannější, kupecký, kdež vždycky sem tam přes svět se přenášeti a jako ptáku létati volno.“ „Nejsem proti tomu,“ řekl sem, „i toho zkusiti.“ Šli sme tedy.

Protož mu žádné jedno místo nevoní, k němuž by se přivázati dáti chtěl

22. 04. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1 zmítat se

Jedním ze základních atributů průmyslu cestovního ruchu je cestování. Infrastruktura, dopravní park, bezpečnost provozu (zejména pak chování jeho účastníků) a přepravní uzlové body – letiště, přístavy, železniční i autobusová nádraží – v něm hrají limitující roli. Zatímco ve státech Evropské unie se počítá s použitím výnosů z mýtného hlavně na budování a obnovu silniční infrastruktury, ve Švýcarsku je jeho významná část investována do infrastruktury železniční, aby se zvýšilo procento přepravy zboží po železnici, snížilo zatížení silniční sítě a chránilo životní prostředí. Projekt elektronického výběru mýta byl ve Švýcarsku odstartován všelidovým referendem v r. 1994. Výstavba systému začala v roce 1999 a do provozu byl uveden k 1.1.2001. Výběr elektronického mýtného je ve Švýcarsku zabezpečován státem. Roční provozní náklady systému představují 5 až 7 % z celkových příjmů a návratnost investic do vybudování satelitního mýtného systému byla pouhopouhých 6 měsíců. Ale nejen proto, že placené úseky nelze obcházet.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba