Menu

„Nadto věc ta, kteráž kovy v zlato mění, má jiné také předivné moci: jako i tu, že zdraví lidské až do smrti v celosti zachovává a smrti (leč po dvouch neb třech stech letech) nepřipustí. Nýbrž, kdyby kdo užívati toho uměl, nesmrtedlného by se učiniti mohl. Není zajisté lapis ten jiného nic než símě života, jádro a výtah všeho světa, z něhož zvířata, zrostliny, kovové i sami živlové bytnost berou.“ I ulekl sem se, tak divné věci slyše, a: „Tedy tito nesmrtedlní jsou?“ řekl jsem. Odpověděl: „Ne všechněm se toho najíti dostává. A i kteří dostávají, ne vždycky s tím dokonále zacházeti umějí.“

Kdyby kdo užívati toho uměl, nesmrtedlného by se učiniti mohl

19. 06. 2005


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


Česko se bohatstvím přírodních léčivých zdrojů a lidským potenciálem řadí k tomu nejlepšímu, co v lázeňství v Evropě je. Metody českých odborníků jsou významnou součástí světového lázeňství. Bohužel, mnohé z tradičních míst v Česku v nedávné historii přišlo o lázeňský statut. Jiné o lázeňský charakter. Úředním přípisem sice žádný přírodní zdroj o léčivé schopnosti nepřišel, ale zato dané místo o synergie přinášející do regionu prosperitu. Bohužel, mnohým stále nedochází (když už nic jiného), že ve zneuznaném lázeňském místě je podstatně méně podnikatelských příležitostí a pracovních míst. To, co uzdravuje, je příroda, a ta česká nejen že neumí, ale ani nemá důvod tlačit na úředníky, aby léčebnému lázeňství nebrali ta dvě procenta z celkového objemu finanční prostředků českého zdravotního systému, které zatím ještě netečou do nelázeňských firem, a nelikvidovali pacientům možnost čerpat z jejích darů.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba