Menu

Naposledy spatřil sem Smrt mezi nimi všudy se procházející: ana kosou ostrou, lukem a střelami zaopatřena byvši, všechněch hlasem, aby se smrtedlnými býti pamatovali. Ale jejího volání žádný neposlouchal, každý svého bláznovství a neřádu předce hleděl. Takže ona střely dobývajíc1, po nich na všecky strany házela: kterýmiž jak koho v houfu, mladého, starého, chudého, bohatého, učeného, neučeného bez rozdílu trefila, tak se káceli. Kdo trefen byl, křičel, řičel, řval; jiní okolo chodící když ránu uhlédali, prchali trochu, a hned zase nedbali nic. Někteří přijdouc podívali se na raněného chroptícího, a když nohy stáhna dýchati přestal, svolajíc se, zpívali sobě okolo někoho, jedli, pili, výskali; někteří přitom trošku se přišklebujíce. Potom se ho chytili, vlékli a vyhodili jej přes ohradu do tmavé té jámy, kteráž okolo světa jest.

Kdo trefen byl, křičel, řičel, řval

30. 03. 2002

1opatřujíc si   


Je možné říci, že incidentem, který odstartoval epochu třicetileté války a putování Jana Amose Komenského, byla druhá pražská defenestrace. Rovněž je možné konstatovat, že když koncem třicátých let minulého století měly zbrojovky potřebu (po kolikáté již a ještě) vyskladňovat zbraně, a kdy pro „zachování míru“ bylo třeba postoupit jistá území, také jsme s tím měli cosi do činění. Nicméně lze věřit, že v očích pánů Dalladiera a Chamberlaina a všech, které reprezentovali, byl pan Hitler zřejmě člověkem, který nechtěl nic špatného, jen bezpečnost a pořádek. Současná epocha je věkem ještě globálnějších rizik, demagogie i snah o globální jištění se. Už proto, že každá existence je riziko. Proto je zřejmě téměř každé bytí spojeno s preventivními opatřeními. Živá příroda se jistí až marnotratným plýtváním v oblasti reprodukce. Lidé si zase vytváří materiální a sociální podmínky pro své přežití. Firmy mají snahu získávat zakázky, vytvářet rezervy, obchodní aliance a mobilizovat všechny síly, aby uspěly v hospodářské soutěži či džungli. Ale i džungle má své zákony. Před lidskými zákony lze občas kličkovat, před absolutními nikoliv. Ale i tak je možné se téměř proti každé srážce pojistit. A to i proti srážce nejnebezpečnější. Srážce s blbcem. Nebo se snad někdo domnívá, že jsme na tom dnes lépe než před čtyřmi sty lety za doby Jana Amose Komenského?
 

Jaromír Kainc,
nakladatel a vydavatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba