Menu

I řekl sem: „Ale proč pak takovým těmto soudy a práva svěřují, kteří potřebných k tomu oudů nemají?“ Odpověděl tlumočník, že toho není, než že se mně tak zdá. Nebo pry: „Qvi nescit simulare, nescit regnare.1 Kdo jiné spravuje, musí často neviděti, neslyšeti, nerozuměti, byť i viděl, slyšel a rozuměl. Čemuž ty, jakožto v věcech politických neprošlý, nerozumíš.“

Kdo jiné spravuje, musí často neviděti, neslyšeti, nerozuměti

02. 06. 2002


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1Kdo se neumí přetvařovat, neumí ani vládnout. 


Hlavní téma šestého vydání Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu, posledního před volbami, je lázeňství. Odvětví cestovního ruchu, jehož je lázeňství (jak jinak než) přesahující součástí, je schopno dávat přímo i zprostředkovaně příležitost nejen velkým, ale i obrovskému množství malých a středně velkých podnikatelských subjektů. Z hospodářského hlediska je cestovní ruch dlouhodobě perspektivním a vysoce rentabilním, na zdravém životním prostředí závislým, odvětvím. Dispozice České republiky, včetně přírodních léčivých zdrojů, zpravidla zasazených do lesnatých porostů, cestovní ruch předurčují k tomu, aby měl na to přinášet Česku, vedle domácího, kolem čtyřiceti miliard USD zahraničního inkasa ročně. Ale místo toho, aby se využívalo dispozic České republiky ku prospěchu jeho obyvatel, stále „dojíždíme“ na zákonitý jev, a to, že se psi budou vždycky raději rvát byť o starou kost či dokonce devastovat ovce, než aby bez pastýře dbali na ochranu a zmnožování svěřeného stáda.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel a vydavatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba