Menu

I ptal sem se: „Kdo sou to, a co dělají?“ Odpověděl mi: „Nejsubtýlnější1 filozofi, kteříž, co slunce nebeské horkostí svou v střevách země za několik let spraviti nemůž, dopravují2, kovy všelijaké na nejvyšší stupeň vyvodíce, to jest na zlato“. „A načiž je to?“ řekl sem; „však se víc železa a jiných kovů než zlata užívá.“ „Cos ty bloud,“ řekl on. "Vždyť jest zlato nejvzácnější věc, kdo je má, chudoby se nebojí.

Kdo je má, chudoby se nebojí

23. 02. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1 nejdůvtipnější 2 dohotovují

Strategická orientace Česka na průmysl cestovního ruchu by mohla přinést výrazné zvýšení životní úrovně všem jeho obyvatelům. Avšak najde se dost osvícených politiků, kteří budou mít potřebu označit cestovní ruch za oblast strategických zájmů státu? Kdo má tak úžasné dispozice jako Česko, chudoby se nebojí. Bohužel, u nás zatím máme jenom pro strach uděláno.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001