Menu

I zeptám se ještě na ty drabanty dva, co a k čemu jsou? On, že „i královna Její Milost své nepřátely a ukladníky má, před nimiž se hájiti musí. Tento pry v liščí zbrojí slove Ulisnost, onen druhý v železi a ohni slove Moc: kde jeden obrániti nemůž, brání druhý, oba se vespolek zastupujíce.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, L.P. 1623

Kde jeden obrániti nemůž, brání druhý

15. 07. 2012

Trvale udržitelná mobilita osob a věcí je základním atributem naplňování požadavků Listiny základních práv a svobod i požadavků svobodného obchodu. Pro Evropskou unii, a tedy také pro české národní hospodářství, je přímé spojení s trhy jako Čína a další dynamicky se rozvíjející ekonomiky strategickou záležitostí. Letečtí dopravci však deklarují, že na vytvoření dálkové linky osobní přepravy musí být provozovány minimálně tři lety oběma směry týdně. To kvůli rentabilitě – pracovnímu cyklu strojů, pilotů a palubního personálu. Každá letecká společnost, než se do něčeho takového pustí, zjišťuje u konzulárních orgánů cílové země Evropské unie, jsou-li s to vyřídit odpovídající objem víz. Česká odpověď je nasnadě. Byť se mění společenské systémy, rovnice chování lidí zůstává. Ať se psal, píše či bude psát jakýkoliv letopočet, moc a prebendy formují charakter pořád stejně. Jak zpívá Jaromír Nohavica: „Kříže se nemění, jen příjmení a jména…“.
Před „nepřátely a ukladníky“ tvrdošíjně hájená nízká průchodnost vízových pracovišť totiž hraje do karet „prověřeným kádrům“, pro něž je kupčení se zprostředkováním víz víc než prosperita vlasti, natož „ňáká Listina“. A že tak Česko rok co rok přichází o desítky miliard korun zahraničního inkasa?
No, ti, kdo by to mohli změnit, razí trendy jako: že českou ekonomiku spasí to, že se důchodcům nebudou valorizovat důchody, že stát zastaví výstavbu dopravní infrastruktury, že dá ještě míň peněz na vědu a školství nebo na policii a že ještě víc zdecimuje armádu.
Jaromír Kainc, nakladatelArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba