Menu

I vodili mne skrze ně pořád1 a prohlédal sem všecko; a chytal se také po místech toho i jiného, pro zkušenou: ale všeho vypisovati na tomto místě ani nemohu, ani nechci. Než co sem tu veřejně vyšetřil, toho nezatajím. Předně, spatři^l sem, že všickni ti lidští obchodové jen práce jsou a kvaltování, a každý nějaké své nepohodlí a nebezpečenství má.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
1 po pořádku

Každý nějaké své nepohodlí a nebezpečenství má

27. 12. 2002

[>]Ve válkách mlčí nejen múzy, ale i cestovní ruch, pokud jej nebudeme spojovat s vojenskými výboji datujícími se od nepaměti. Od Chetitů, Řeků, Římanů, Vikingů až třeba po „turisty“ chystajícími se do Persie. Vlna turismu v současném pojetí se začíná zvedat až v polovině osmnáctého století. V té době začalo větší množství lidí cestovat za hranice za poznáním a rekreací. Některé prameny udávají, že začátek cestovního ruchu byl nastartován společenskou konvencí navštěvovat lázně. Každé podnikání, včetně provozování cestovní kanceláře, s sebou nese rizika. Mnohokrát se ale ve všech oblastech a souvislostech přesvědčujeme, že největším kapitálem nejsou finance, ale důvěra lidí v danou zemi, cestovní kancelář a bezpečný návrat domů. Prvotním cílem by proto měl být spokojený klient, byť jenom proto, aby do cestovní kanceláře a dané země přinesl peníze znovu. Nebude-li spokojen, nebude mít firma a vláda daného státu na své straně ani jeho a ani ty peníze.
Jaromír Kainc, nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba