Menu

Karlovy Vary městem v přírodě

15. 05. 2001

• Lázeňský hotel Thermal staví na kvalitě a důvěře obchodních partnerů i klientely • rekonstrukce a opravy bez úvěrů a cizích zdrojů • investice do zdraví se vyplatí • 1700 kongresových míst • Thermal každoročně centrem Mezinárodního filmového festivalu „kategorie A“ •

Lázeňský hotel Thermal je nepřehlédnutel­nou dominantou Karlových Varů. Jeho vlastníkem je Fond národního majetku a nájemcem akciová společnost Thermal – F. Generálním ředitelem Lázeňského hotelu Thermal je JUDr. Petr Kopáček. Na toto místo nastoupil zhruba před dvěma roky v době, kdy končily kauzy s nepovedenou privatizací. Na to, s jakými ambicemi nastupoval, jsem se jej zeptal osobně.
Krédem nového managementu bylo hotel stabilizovat a vytvořit hostům co nejpřijatelnější prostředí. Od roku 1999 zde došlo k řadě pozitivních změn. Nejen na půdě hotelu, ale i v oblasti marketingu a ve vztazích s obchodními partnery. Stěžejním směrováním bylo, aby Lázeňský hotel Thermal a jeho služby opět nabyly důvěry. Už v dobách před vámi zmiňovanou kontroverzní privatizací byl Thermal navštěvován zahraniční klientelou. Na tuto tradici se nám podařilo úspěšně navázat. Pochopitelně, pracujeme v intencích stanovených vlastníkem – Fondem národního majetku, který nám však v realizaci obchodní politiky nechává téměř volnou ruku.

Lázeňství je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín. Jaká proměna nastala v Karlových Varech díky návratu tržního prostředí?
Vary zaznamenaly pokrok. Spočívá v tom, že po porevoluční atomizaci lázeňských zařízení do řady subjektů došlo k významným a rozsáhlým rekonstrukcím lázeňských zařízení. Byl nastolen určitý lázeňský standard. Jsme otevřeni světu. Výrazně se zvýšil počet zahraničních návštěvníků. Na druhé straně, bohužel, značně poklesl počet tuzemských lázeňských hostů. Limitující faktor zde sehrávají zdravotní pojišťovny a možnosti samoplátců.

Ve Varech se opravdu hodně investuje, a to i do celkového vzhledu a vybavenosti. Důkazem je řada kroků. Od rekonstrukce městského divadla až po např. momentálně probíhající výstavbu kruhové křižovatky při rozhraní lázeňské části.
Ani hotel Thermal nezůstává pozadu. Za dva roky, co je akciová společnost Thermal – F jeho nájemcem, jsme zcela modernizovali dvě třetiny z celkové lůžkové kapacity, která činí 270 pokojů. Připravujeme dokončení této etapy modernizace. Postupujeme i s opravami společných prostor a hotelového zázemí. Vše z vlastních prostředků, bez úvěrů a cizích zdrojů.

V Thermalu poskytujete klasickou tradiční karlovarskou lázeňskou léčbu včetně lékařských a laboratorních vyšetření. S jakými indikacemi k vám přijíždějí lidé nejčastěji?
Klienti především s nemocemi látkové výměny a poruchami trávicího traktu, s cukrovkou, poruchami metabolismu tuků a s obezitou. (Klientela z arabských států jezdí především na odtučňování.) V neposlední řadě s některými nemocemi pohybového ústrojí.
Zároveň k nám jezdí relativně zdraví lidé, pro něž jsou čas peníze. Nicméně si uvědomují, že týdenní či čtrnáctidenní investice do vlastního zdraví se jim vyplatí. Proto v naší nabídce figurují i rekondiční pobyty. Nejvíce těchto hostů nemáme Česka, ale z Německa.

Karlovy Vary jsou nejen světoznámým lázeňským městem, ale také proslulým místem konání Mezinárodního filmového festivalu. Ale nejen díky němu je Thermal známým kongresovým komplexem. Např. páté vydání Všudybylu (str. 22 – 23) přináší informaci o kongresu „Volný pohyb pracovních sil po rozšíření Evropské unie na východ“, který se začátkem dubna t.r. konal právě u vás.
Kongresové prostory Thermalu jsou celoročně využívány k realizaci mnoha kongresových akcí. Každoročně počátkem července se Lázeňský hotel Thermal zcela změní a stává centrem Mezinárodního filmového festivalu „kategorie A“. Jeho kongresové prostory disponují více než 1700 místy. Ve velkém, malém i kongresovém sále téměř nepřetržitě probíhají filmové projekce. Je zde tiskové středisko. Odehrává se tu celá řada setkání. Vše pochopitelně začíná akreditací účastníků, kterých jenom loni bylo na devět tisíc.

Vary jsou pro mne městem, kde žije pár přátel, s nimž jsme chodili lézt do Svatošských skal a prožili spoustu příjemných chvil včetně okamžiků nezapomenutelných a bohužel neopakovatelných recesí. Jako když před 20 lety v jednom z tehdy nejnoblesnějších varských podniků kamarád Roman Spirit slavil narozeniny a roztomile zupácky (ač majitel modré knížky) přivolával obsluhu voláním: „Služba!“ Karlovy Vary jsou navíc městem spisovatele Zdeňka Šmída, autora knížek: „Trojí čas hor“, „Proč bychom se nepotili aneb jak se chodí po horách“, „Strašidla a krásné panny“ aj. Proč ale, pane doktore, máte rád Karlovy Vary Vy?
Protože je znám již od dětství a žiji zde více než 25 let. Především pak proto, že jsou městem v přírodě.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo