Menu

Kalendárium Hornického muzea Příbram

12. 01. 2018

Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram připomíná slavnou montánní minulost středočeského regionu, který se významně podílel na rozvoji hornictví v evropském i světovém kontextu. Tímto konstatováním jsme 9. listopadu zahájili schůzku s ředitelem Hornického muzea Příbram Dr. Josefem Velflem.
V současné době hornictví v rámci Evropy prochází stadiem útlumu a zahlazování následků důlní činnosti. Proto je nutné pro budoucí generace zachovat to, co tak významným způsobem psalo více než tisícileté dějiny báňské praxe. Hornické muzeum Příbram cílí zejména na rodiny s dětmi a na skupiny z mateřských a základních škol, aby se hravou interaktivní formou dozvěděly, jak se z území Středočeského kraje šířila sláva našich havířských předků. Tomu odpovídá i kalendárium plánovaných akcí.
Každý ročník tradičně zahajujeme rozpustilým Hornickým masopustem. Uskuteční se 17. února 2018 a připravujeme ho spolu s dobrovolnými hasiči ze sousední havířské vsi Bohutín. Hlavními aktéry žertovných scének budou Brdulka (divoženka z brdských lesů) a sedm důlních skřítků – permoníků. Dopoledne se bude jeho děj odehrávat na nádvoří Ševčinského dolu v Příbrami – Březových Horách a odpoledne ve Skanzenu Vysoký Chlumec.
Následují Velikonoce v hornickém domku. Děti se při nich vžívají do rolí, v jakých by byly před sto a více lety. Seznamují se s tím, jak si hornická rodina zdobila obydlí, jaké pokrmy chystala a jaký další kolorit se kolem největších křesťanských svátků odehrával. Pořádáme je ve dnech 24. a 25. března a pak 29. března až 1. dubna 2018 v hornické chalupě na Březových Horách a 29. března až 1. dubna 2018 ve Skanzenu Vysoký Chlumec.
Dne 12. května 2018 spolupořádáme Připomínku bitvy u Slivice, poslední bitvy druhé světové války v Evropě. I na tuto akci každoročně míří tisíce diváků z tuzemska i ze zahraničí. V uniformách jednotlivých armád tam několik stovek komparzistů oživuje události, které se odehrály v příbramském regionu z 11. na 12. května 1945.
Asi nejvýznamnější zdejší hornickou akcí je Prokopská pouť. V roce 2018 ji budeme pořádat 8. července. Stalo se zvykem, že při ní přicházíme s nějakou novinkou. Ani nadcházející rok nebude výjimkou. V tom letošním se nám totiž podařilo zrekonstruovat Ševčinskou dopravní štolu. Doposud bylo možné hornickým vláčkem jet z nádvoří Ševčinského dolu k portálu Ševčinské štoly. Poté, co jsme v ní koncem roku položili drážní těleso, lze touto štolou projet až na její konec. Vláček na jejím druhém konci vyjede a díky železniční smyčce se pak vrací zpět. Návštěvníci, kteří chtějí pokračovat prohlídkou sousedního dolu Vojtěch, mají možnost na opačném konci štoly vystoupit a jít na exkurzi do areálu tohoto světově významného dolu, kde bylo v r. 1875 poprvé na světě dosaženo hloubky 1 000 metrů. Další možností pro turisty je jízda důlním vláčkem zpět k Ševčinskému dolu.
V souvislosti s rokem pověstných osmiček se můžeme pochlubit prezentací řady dokumentů a připomínkami významných událostí, které se odehrály na Příbramsku. Rád bych připomněl 21. červen 2018, což je státní svátek – Den obětí komunistického režimu. Při jeho příležitosti chystáme v Památníku Vojna Lešetice komponovaný program. Nabídne tematickou výstavu pod názvem Ani gram uranu sovětským okupantům, která se váže k roku 1968. Také připomeneme události odehrávající se po roce 1948. A nebude chybět ani exkurz do doby po roce 1918, kdy na Příbramsku, v Hluboši, bylo první letní sídlo československého prezidenta T. G. Masaryka. Pobýval zde až do počátku roku 1921. A právě na zámku v Hluboši se mu v roce 1920 podařilo vyřešit palčivé problémy tehdejší politické scény spojené s krizí uvnitř vládnoucí sociální demokracie a zažehnat nebezpečí bolševického převratu. V Hluboši se zrodila jeho myšlenka úřednické vlády. Během několika návštěv, které podnikal z tohoto letního sídla, přesvědčil horníky, dělníky z hutí a další v širokém okolí, že se nám model bolševické revoluce nehodí, a vývoj v naší zemi následně skutečně pokračoval budováním demokratického Československa.
K osmičkovým výročím chystáme spoustu dalších aktivit. Vyjde například publikace Pomníky a památníky světových válek. Obsahuje přes čtyři sta padesát vyobrazení. Zmapovali jsme v ní oběti obou světových válek, místa, kde se na Příbramsku nacházejí pomníky, památníky a pamětní desky, a označili je též souřadnicemi GPS. Čtenáři si jednotlivé lokality budou moci nejen vyhledat v terénu, ale budou mít možnost si k této problematice přečíst rovněž medailonky významných osobností a důležitých dějových scén.
Divácky atraktivní akcí jistě bude i 28. července 2018 Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec. Každoročně na něj míří tisíce návštěvníků a seznamují se s desítkami rukodělných a zvykoslovných činností. Řadu z nich si budou moci příchozí vyzkoušet a své výtvory si odnést na památku. Skanzen Vysoký Chlumec vznikl v jedné z nejkrásnějších lokalit středního Povltaví a nabízí dvě desítky historických staveb situovaných v krajině dotčené taktéž báňským podnikáním. Z nejnověji instalovaných objektů sem přibyla funkční kovárna. Další novinkou bude dřevěná zvonička.
Pro podzimní období máme připraveny interaktivní programy pro děti pojmenované Setkání s permoníky, kdy se přenesou do tajuplného světa těchto skřítků v podzemí březohorských dolů.
Pak je tu 15. a 16. prosince 2018 klasická akce Vánoce v hornickém domku a Štědrovečerní šichta v Prokopské štole. Návštěvníci se zároveň mohou těšit na Výstavu příbramských hornických betlémů, která potrvá od 7. prosince 2018 do 6. ledna 2019.
S pozdravem Zdař Bůh vítejte v Hornickém muzeu Příbram.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar