Menu

Toho pak tuto shledal sem, že svět souditi neb neumí, neb nechce, poněvadž k vycpávání a nalívání břicha tak mnoho a tak neobyčejných věcí užívati zvykli, že k shledávání jich veliký lidu díl po zemi i po moři kvaltovati se a sílu i život všanc sázeti musí: na kterýchž přestrojování1 opět obzvláštní mistři býti musejí.

K vycpávání a nalívání břicha tak mnoho a tak neobyčejných věcí užívati zvykli

06. 12. 2003


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 přípravu, zpracování


„Když zahrají přední pražští umělci, z hrobu vstávaj všichni umrlci. Hop milá, pojď do kola, nelež tu jak ta mrtvola.“ „Jak já s tebou mám teď křepčit v kole, když tu ležím na pitevním stole.“ „Když zahrají přední pražští umělci, z hrobu vstávaj všichni umrlci,“ (Hans von Hauptbahnhof, básník český). Velká gastronomie nechává podstatnou část obyvatel Česka chladnou, protože v gastronomii si zpravidla vystačí se šmírou. Daleko víc má v povědomí, co která napsala a vydavatel jí to opatřil názvem: „Vaříme s tím či tím předním pražským umělcem…“, než kdo je kdo v české gastronomii. Ono se zcela nevylučuje být přední pražský umělec a přitom ovládat kuchařské řemeslo. Nicméně, spíše to bude jako s fotbalem. Avšak zatímco u této hry je všem jasné, že hrají-li přední pražští umělci, jde tak trochu o recesi, u vaření se to bere jako doopravdy. Jsou země, kde všeobecně znají špičku svých kuchařů a cukrářů a kde jsou na svůj národní tým pyšní. My, a to i co se týče výsledků na renomovaných mezinárodních soutěžích, bychom rovněž mohli být na ten náš. Ale jsme? Když většina Čechů neví na koho?
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba