Menu

Když sem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jímiž se zanášejí, zdála se toho nemalá býti potřeba, abych se dobře, k kterému bych se houfu lidí připojiti a v jakých věcech život tráviti měl, rozmyslil.
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

K kterému bych se houfu lidí připojiti

04. 01. 2012

Spotřebitelé, které přivádí cestovní ruch na trhy, představují obrovskou kupní sílu. Také proto by zájem o hospodářské zhodnocování potenciálu cestovního ruchu Slezska, Moravy a Čech měl být věcí všech „houfů lidí“, kterým konvenuje vize ekonomicky silné, dlouhodobě prosperující České republiky. Tedy nejen těch, kdo prodávají služby a výrobky přímo turistům, ale i lidí investujících a pracujících ve strojírenství, zbrojařských a dalších výrobních firmách, v bankovnictví, zdravotnictví, soudnictví, policistů, vojáků, učitelů, hasičů, umělců, úředníků, lobbistů, hospodářských expertů, politiků atd., zvláště jsou-li jejich důchody a mzdy vypláceny či jejich produkce nakupována nebo dotována z veřejných zdrojů. A proč většina Čechů, včetně ekonomických expertů, hospodářský potenciál cestovního ruchu své vlasti ignoruje a dovoluje jej snižovat administrativními obstrukcemi, nepohostinností a poškozováním renomé České republiky? Kromě xenofobních aspektů možná i proto, že cestovní ruch a trajdání spjaté s utrácením svých peněz, je pro ni jedno a totéž. Tomu odpovídá absence společenské poptávky vytvářet cestovnímu ruchu podmínky, aby směl být výkonnější. Mizivá očekávání obyvatel, že by v navštěvovanějším Česku mohly útraty turistů a dalších návštěvníků rozhodněji přispívat k financování jejich osobních blahobytů, chodu státu, stavebních, ekologických, armádních aj. zakázek, expertiz, vojenských zahraničních misí, školství, veřejného zdravotnictví, sportu, důchodového systému a sociálních jistot vůbec.

Jaromír Kainc
nakladatelArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo