Menu

K hospodářské strategii státu  

04. 11. 2019

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky sdružuje osm zásadních zaměstnavatelských svazů. Zastupuje na dvaadvacet tisíc členských subjektů s?víc než milionem tři sta tisíci zaměstnanci. Je jedním z partnerů zastupujících zaměstnavatele v?tripartitě – Radě hospodářské a sociální dohody České republiky. S?jejím prezidentem Janem Wiesnerem se potkáváme v?Brně při zahájení 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu. 
Pane prezidente, hovořilo se zde o tom, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček nechal vypracovat hospodářskou strategii státu. 
Hospodářskou strategii státu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR požadovala od každé polistopadové vlády. Bohužel jediný, kdo se o ni pokoušel, byl před patnácti lety místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn (2004 až 2005). Zato máme na půldruhé stovky všelijakých strategií, koncepcí a akčních plánů, které si ministerstva dělala systémem „každý pes jiná ves“. Záměr ministra Havlíčka vypracovat jednotnou hospodářskou strategii státu nám oznámili koncem září s tím, že by ji do listopadu chtěli předložit vládě. K?tomuto termínu jsem ale velmi skeptický. Nevěřím, že by se ji podařilo za tak krátkou dobu vypracovat, už proto, že je nezbytné, aby její znění bylo projednáno všemi resorty a byly odsouhlaseny všechny vazby jednotlivých činností, dořešeny vzájemné připomínky, a tedy byl by to jeden zásadní materiál.
Začátkem října jsme k?posouzení dostali první návrh jejího znění. Na to konto Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR doporučila, aby jeho rozsáhlý stodesetistránkový text byl zestručněn a šel po podstatě. Aby byla stanovena časová osa, kdy se které etapy hospodářské strategie státu budou realizovat. Které kroky (v?návaznosti vývoj hospodářské situace) jsou nejvíc důležité a kdo za ně ponese zodpovědnost. A hlavně vazba jednotlivých kroků na státní rozpočet a strukturální fondy. Zkrátka aby se už v?zásadních věcech konečně začalo něco dělat. Hospodářská strategie státu by měla navazovat na inovační strategii, kterou už pod vedením ministra Havlíčka Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo. Pochopitelně i zaměstnavatelé a podnikatelé chtějí, aby práce na hospodářské strategii státu pokračovaly co nejrychleji, už proto, že současná vláda (i když do příštích voleb je ještě dva roky) na to má zhruba rok. Do listopadu příštího roku. Před volbami totiž zřejmě opět začnou „tanečky“ politiků, kteří půjdou proti sobě, tak že se v?parlamentu asi nic moc neschválí. Za posledních třicet let to tak bohužel s?blížícími se volbami zatím vždycky bylo. Proto je třeba stanovit cíle, na kterých se všichni shodnou a na jejichž dosažení je možné začít?co nejdřív pracovat. Nesmí to dopadnout jako novela stavebního zákona, která šla do poslanecké sněmovny s?rozporem čtyř ministrů, které tehdejší předseda vlády nedokázal ukočírovat, takže z?toho vznikla ta děsná „bramboračka“ a stavební zákon je téměř horší než před novelizací.  
V rámci úkolů, které jsou v?současné době, je proto stěžejní rekodifikace stavebního práva, aby bylo možné realizovat opatření umožňující rychlejší přípravu staveb. A vůbec?organizaci výstavby dopravní infrastruktury. V?přípravě staveb je Česká republika v?rámci světa na chvostu, na nějakém 125. místě. Nejsme schopni docílit, aby se doba přípravy od vyhlášení záměru po územní řízení, stavební povolení atd. podstatně zkrátila a netrvala dvanáct patnáct let, jako je tomu v?současné době. Jak prekérní situace v Česku panuje, je zřejmé i z?toho, že za uplynulých třicet let jsme nebyli schopni dokončit dálniční síť, okruhy kolem velkých měst a zejména obchvat kolem Prahy, o kterém se hovoří již 50 let, a ani další věci, které jsou pro úspěšné fungování země zásadní. 

Něco se přece jen trošku zlepšilo oproti době před čtvrt stoletím, kdy tehdejší předseda vlády a resortní ministr razili „hospodářskou strategii“, že si cestovní ruch pomůže sám.
Cestovní ruch bude pro nás, a hlavně malé a střední podniky, v brzkém budoucnu důležitým odvětvím umožňujícím další rozvoj podnikání nejen ve službách, ale i ve výrobní sféře, ve stavebnictví apod. S vývojem v?odvětví cestovního ruchu rozhodně spokojeni nejsme. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR prosazuje, aby se cestovní ruch stal jedním z pilířů hospodářské stability země. Je třeba být připraveni a diverzifikovat možná rizika?vyplývající z dominantní orientace českého hospodářství na automobilový průmysl, na málo rentabilní práci ve mzdě a výrobu komponent pro zahraniční firmy. Cestovní ruch by měl být systémově ukotven, aby jestli vyvstane potřeba, mohlo daleko víc (zejména) malých a středních podniků podnikat v?terciární sféře. A to se týká rozvoje a konkrétní podpory ve všech regionech České republiky. V?každém kraji se najde mnoho míst, která můžeme propagovat a jsou atraktivní pro tuzemské i zahraniční turisty. 
Základní podmínky, to, že jsme jednou z?nejbezpečnějších zemí světa a že máme na turistické cíle a atraktivity úžasně disponovanou zemi, Česká republika navýsost splňuje. Tržní platforma cestovního ruchu tedy může v?ještě větším rozsahu než nyní, přímo a hlavně zprostředkovaně vytvářet podnikatelské a pracovní příležitosti?ši­rokému spektru oborů a profesí na území všech regionů naší země. V?nedávné době se na jednáních, kterých se Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR účastnila, hovořilo, že budou udělány patřičné kroky ve státní propagaci cestovního ruchu. Zatím ale byl České centrále cestovního ruchu – CzechTourism jen zkrouhnut rozpočet a není vidět, že by se zvyšování výkonnosti cestovního ruchu dávala priorita. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR proto iniciovala s?příslušným resortním ministerstvem jednání, abychom se pobavili o tom, co se připravuje a co resortní ministerstvo předpokládá, že se v?odvětví cestovního ruchu bude v?blízké budoucnosti dít. 


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo