Menu

Jsou tam, ale nejsou

29. 11. 2015

Ivana Chadimy jsem se 26. října 2015 přišel zeptat, v jaké kondici se nachází české hotelnictví. Není to naše první interview. To první, nazvané „S Ivanem Chadimou nejen o hotelu Yasmin“ (viz stejnojmenný článek na www.e-Vsudybyl.cz), které obsahuje stručný popis jeho profesní kariéry, mi tehdy pomohlo k rozhovoru s Ivanou Trumpovou.
S nejvyspělejším světem jsme srovnatelní, pokud jde o kvalitu služeb. Zato kde vůbec srovnatelní nejsme, je cena za noc. Naneštěstí při poslední finanční krizi, která postihla řadu oblastí a oborů, byl hotelový průmysl zasažen velmi těžce. Tady v Česku to bylo způsobeno i nezkušeností ředitelů hotelů, kteří poprvé ve svém životě zažili stagnaci, neboť skutečná krize tady od roku 1990 žádná nebyla. Hoteloví top manažeři v Praze reagovali naprosto nesmyslně tím, že jen a jen snižovali ceny ubytování, snad aby měli na výplaty příští týden. Zničili průměrně dosahovanou cenu, která byla předtím docela slušná. Dnes se pohybuje nějakých dvacet pětadvacet procent pod úrovní roku 2006. Vracet se skokově nahoru nelze. Dolů vždycky, a velmi rychle. Bude trvat ještě léta, než se dostaneme tam, kde byla v roce 2006. Zdůrazňuji, že k poškození trhu došlo naprosto nesmyslně. Jeden ředitel se předháněl před druhým, aby dal nižší cenu. Když jeden hotel nabídl devadesát eur za pokoj, tak konkurenční nabízel čtyřicet. Přičítám to nezkušenosti a blbosti ředitelů.

Málokterý hotel je turistickým cílem. Většinou je zázemím, kde hosté nacházejí dočasný domov. Důvodem návštěvy a turistickými cíli cestovatelů jsou sportovní a kulturní události, kongresy, pamětihodnosti, příroda apod. Ivane, vyspělá Evropa se chystá na sedmisté výročí narození Karla IV. v roce 2016, což by mohlo být důvodem, proč by v místech spjatých s tímto vladařem mohlo dojít ke zvýšení návštěvnosti.
Co se týče eventů, situace v Česku, tedy i v Praze, kde mám poměry zmapovány nejlépe, se hodně zlepšila. Evropany asi karolínské oslavy budou motivovat k návštěvě Prahy, Olomouce a dalších míst spjatým s Karlem IV. Nicméně nevím, jestli Karel IV. udělá dojem na Američany, Číňany. Mám pocit, že o něm vůbec nic nevědí. To samé se týká jiných věcí. České vklady a kulturní poklady jaksi nejsou vždycky sdíleny celým světem…

Jako třeba Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka, jež zněla v kabině Apola 11 po přistání Američanů na Měsíci 20. července 1969, nebo jáchymovský tolar, česká stříbrná mince ražená od roku 1520 v Jáchymově, jejíž jméno Američané začali vyslovovat dollar…
No, já bych doporučoval věnovat se umění, které je mezinárodní. Snažil bych se do Česka dostat výstavy světového významu. Nejenom, že někdo vytáhne věci z depozitáře. Ale něco, co bude mít stejný přesah jako třeba kulturní události ve Vídni, kde jsou fronty před galeriemi na denním pořádku, a hotely díky tomu plné. A navíc plné bonitní klientely, protože lidé, kteří na tyto věci „slyší“, jsou zpravidla movitější než ti, kteří jezdí jenom na pivo.

Ivane, vraťme se do Česka.
Situace v Česku se podstatně zlepšila, ba dokonce některé hotely už jsou výraznými stimuly Českou republiku navštěvovat. Stávají se oblíbenými. Například Four Seasons Hotel Prague. Ten má letos výsledky, které jsou oproti loňským dvojnásobné. To je dáno úrovní klientely, jejíž oblibu si dokázal získat. Ceny, které dosahují, jsou pro Prahu naprosto netypické. Ale oni ty vysoké ceny drželi skrz celou „krizi“ a teď se jim to vyplácí. Dnes tak sklízejí ovoce toho, že Four Seasons byl po celou dobu hospodářské stagnace řízen profesionálně.
Jak jsem řekl na začátku, úroveň českých hotelů je dobrá. Myslím si ale, že by se jejich majitelé a provozovatelé měli víc věnovat svým hotelovým restauracím. Velmi často „jsou tam, ale nejsou“, protože do nich nikdo nechodí. Nikdo se o ně zas až tak moc nestará. Pouze snídaně a konec. Ve Four Seasons má „hospoda“ nějakou hodnotu. Umějí tam vařit, a lidé do ní chodí, i když v tom hotelu nebydlí. To se o většině pražských hotelů říct nedá. V našem Yasminu, který už není námi vlastněným hotelem, byla a je restaurace neskutečně vytěžovaná, vyhledávaná domácí klientelou, ne pouze hosty, kteří v Yasminu bydlí. Doba obědů udělala Yasmin poutním místem. Hotel místním obyvatelům prezentuje především restaurace! O takovém tom lepším byznysu, jako je byznys-byznys, a ne pouze autobusové grupy, totiž rozhodují místní. Lidé, kteří v daném místě žijí a pracují. Když je jejich zkušenost špatná, tak v takovém hotelu žádnou svou firemní akci neuspořádají ani jej nikomu nedoporučí k ubytování.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt