Menu

Jsme srovnatelní s nejpřednějšími lázněmi světa

08. 06. 2014

Thomas Alva Edison o Mariánských Lázních prohlásil, že jsou nejkrásnějšími lázněmi na světě. Byli v nich i Mark Twain, Johan Wolfgang Goethe, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Rudyard Kipling, Maxim Gorkij, Franz Kafka, Friderick Chopin, Johann Strauss, Richard Wagner, Klemens Metternich, Eduard VII., Franz Josef I, Tomáš Garrigue Masaryk, Sigmund Freud aj. Na jejich území a v okolí vyvěrají desítky minerálních pramenů. 6. května 2014 se tu potkáváme s Ing. Lvem Novobilským, předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, která těmito přírodními léčivými zdroji „vládne“.
Nevládne. Vládne jimi Český inspektorát lázní. Ten přiděluje prameny, v poslední době poměrně divokým způsobem. My se snažíme je využívat pro zdraví českých i zahraničních hostů, kteří Mariánské Lázně navštěvují.

Jak se vaší akciové společnosti v tomto ohledu loni dařilo?
Rok 2013 byl poměrně příznivý. Meziročně se nám opět podařilo získat o něco víc hostů. Vyšší zájem byl nejen z Ruské federace, ale vůbec ze zdrojových trhů Společenství nezávislých zemí. Ať už to byl Ázerbájdžán, Kazachstán, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko, Estonsko, Litva atd., všude tam jsme dosáhli nárůstu.

Mariánské Lázně, jak je charakterizoval Miroslav Horníček, jsou městem v lese a lesem ve městě s nádhernými parky, jejichž zakladatelem je zahradní architekt Václav Skalník. Ten tehdejší pusté bažinaté údolí změnil v město parků, půvabných pavilonů a vycházkových cest.
Ano, Mariánské Lázně jsou popisovány jako město v parku a parky ve městě. Jejich výstavba byla a je řízena a plánována od samého počátku. Od dob tepelského opata Karla Kašpara Reitenbergera, který vybudování Mariánských Lázní prosadil, jsou parky a stromy rozmisťovány tak, aby se lázeňští hosté dívali do zeleně, k pramenům, a ne aby z oken lázeňských domů, penzionů a hotelů viděli fasády budov na protější straně ulic.

Pane předsedo, vaši kancelář zdobí obraz hotelu Weimar, v němž opakovaně pobýval král Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a britských dominií a císař Indie Eduard VII. Jeden z pramenů říká, že vůbec poprvé Mariánské Lázně navštívil v roce 1897 v době, kdy ještě nebyl císařem a králem. Jeho teta Žofie byla manželkou hraběte Emanuela Mensdorff-Pouillyho, jehož potomci roku 1838 rozšířili panství tohoto rodu o Preitenstein, dnešní Nečtiny, nacházející se třicet kilometrů od Mariánek, kam je tehdy Eduard přijel navštívit. Při té příležitosti mu vaše lázně natolik učarovaly, že se sem osmkrát vrátil a v době jeho léčení ho zde navštěvovali i jeho bratranci a sestřenice, a nejen oni. Pane inženýre, jaký osud čeká hotel Weimar, dnes King Eduard VII.?
Zahájili jsme jeho rekonstrukci. Bohužel, kvůli událostem na Ukrajině jsme museli plány poopravit a jejich realizaci pozdržet. Počítáme nicméně s tím, že objekt bude zrekonstruován a dostavěn do podoby pětihvězdičkového hotelu. Na tomto projektu se, pokud jde o koncept balneo provozů, podílí držitelka Řádu britského impéria architektka paní Eva Jiřičná a na dalších interiérech britská designérka a architektka paní Leila Corbett Elwes.

Poslední dobou mám pocit, že některé lázeňské společnosti před pitnou či terénní kúrou upřednostňují procedury, které je možné poskytovat kdekoliv. Potlačováním významu přírodního prostředí, reliéfu krajiny, klimatu, genia loci a dokonce i pitné kúry poškozují budoucnost lázeňského místa jako takového.
To je správný postřeh. Řada lázeňských společností, a nejen v České republice, k tomu inklinuje. Nicméně Léčebné lázně Mariánské Lázně zůstávají klasickou medicínskou lázeňskou organizací. Náš produkt stojí na balneologii, tedy na komplexní léčebné péči s vysokým podílem uplatňování místních přírodních léčivých zdrojů. Hosty, kteří k nám přijíždějí, tu léčíme pod dohledem vysoce erudovaných lékařů a zdravotního personálu. To, spolu s monopolem, kterým jsou Mariánské Lázně obdařeny, co se týče přírodních léčivých zdrojů, nám do budoucna dává vysokou míru jistoty, že pacienti a hosté budou i nadále jezdit právě k nám, do Mariánských Lázní za zdejší léčivou vodou, slatinou a jedinečným klimatem Slavkovského lesa, zkrátka, že o naše služby bude trvale zájem.

Úředním přípisem ani ignorováním ještě žádný přírodní zdroj nepřišel o své léčivé schopnosti, ale dané místo o prosperitu a perspektivní byznys přijít může. Pobyty v lázních se nicméně zkracují nejen díky ministerským vyhláškám, ale i proto, že lidé nechtějí na delší dobu opustit své podnikání nebo zaměstnání. Takže co vaše lázně a firemní klientela?
Před dvaceti lety jsme měli průměrnou délku pobytu osmnáct dní, dnes jsme na deseti a půl dnech. Firmám poskytujeme řadu služeb. Zabezpečujeme i kongresy a další akce MICE, byť je to pro nás pouze doplňková činnost. Mariánské Lázně mají svoji přitažlivost, a tak do nich lidé přijíždějí nejen za léčením či byznysem, ale i za odpočinkem. Pro tyto klienty tu máme relaxační víkendové pobyty s cyklistikou, golfem, tenisem, popř. dalšími aktivitami.

Když jsem do Mariánských Lázní začal v roce 1976 jezdit na léčení, častým tématem našich hovorů bylo mystérium kolem vany v Královské kabině, nacházející se v Nových Lázních, v níž byly podávány léčebné koupele vladařům a dalším vysoce postaveným osobnostem.
No, byl by to dlouhý seznam, kdybych měl pokračovat ve vyjmenovávání významných hostů Mariánských Lázní, kterým jste náš rozhovor zahájil. K těm z nejvýznamnějších určitě patří král Eduard VII., který tu byl devětkrát. Další rovněž už zmiňovaný, Miroslav Horníček, u nás bydlíval v lázeňském domě Svoboda, kde jsme nedávno slavnostně odhalili jeho bustu. Důvodem příjezdů, a nejen slavných lidí, bylo a je renomé lázeňského letoviska a vysoká účinnost zdejší léčby. V modernější době pak naší velkou výhodou bylo, že právě zde, v Mariánských Lázních, dlouhou dobu sídlil Výzkumný balneologický ústav s působností pro celé tehdejší Československo. Odborníci, kteří v něm pracovali, odvedli obrovský kus práce.

Jak vidíte budoucnost Mariánek?
Poměrně světle. Úspěchy, které naše lázeňská společnost v posledních dvaceti letech zaznamenala, tomu nasvědčují. Jsme srovnatelní s nejpřednějšími lázněmi světa, což je nejen zadostiučinění, ale zejména ocenění práce zaměstnanců, že se u nás dokážeme vyrovnat světu.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt