Menu

Teprve začínáme chápat,
na jak jemném komunikačním systému
je založeno fungování rozvinutých průmyslových společností
- na komunikačním systému, který nazýváme trh.
Friedrich August von Hayek (1899–1992)

Jsem přesvědčen, že to nebude trvat moc dlouho

23. 01. 2006

RWE Transgas, a.s. řídí aktivity RWE Energy v České republice. Zajišťuje dovoz zemního plynu a prostřednictvím šesti regionálních distribučních společností (Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s. a Jihomoravská plynárenská, a.s.) řídí obchod se zemním plynem v ČR.

RWE Energy je distribuční a síťová společnost v koncernu RWE pro kontinentální Evropu. Celkem ve dvanácti regionech, z toho šesti v Německu, poskytuje RWE Energy elektřinu, plyn, vodu a s tím související služby tzv. z jedné ruky.

Hlavní téma tohoto vydání Všudybylu je vnímání postavení cestovního ruchu v České republice. Byl jsem proto rád, že mé žádosti o rozhovor vyhověl pan Martin Herrmann, místopředseda představenstva společnosti RWE Transgas, která je součástí mezinárodní energetické skupiny RWE a která řídí její aktivity u nás v České republice.
Pane Herrmanne, jak jste se ocitl v Česku a jak se vám zde líbí?

Velmi. Žiji zde docela dlouho. Má manželka je Češka a naše děti hovoří oběma jazyky – česky i německy.

Když jste sem přišel, jaké byly vaše první dojmy?
To bylo v roce 1994. Přiletěl jsem do Prahy a poprvé viděl „Staromák“, a to místo mě úplně nadchlo! Od té doby jsem si Prahu zamiloval a hodně po celé republice cestoval. Troufám si tvrdit, že Českou republiku znám docela dobře.

Které další, kromě Prahy, je vaše nejoblíbenější místo v Česku?
Byl by to dlouhý výčet, ale řeknu jen Český Krumlov a například Špindlerův Mlýn.

Hovoříme spolu na začátku roku 2006. Jaký byl pro RWE Transgas rok 2005?
Velmi důležitý a poměrně náročný. Museli jsme zvládnout řadu složitých úkolů. K těm nejdůležitějším patřilo rozdělení společnosti na dva podnikatelské subjekty. Od 1.1.2006 jsme splnili zákonnou povinnost právního rozdělení společnosti a provedli tzv. unbundling. RWE Transgas v integrované podobě, tak, jak jsme jej znali z minulosti, už neexistuje. Stal se regulérním obchodníkem, jehož výhradní činností je nákup a prodej zemního plynu. Veškeré naše plynárenské sítě a technologická zařízení jsme převedli na naši dceřinou společnost RWE Transgas Net, s.r.o., která je nyní držitelem licence na provoz přepravní soustavy. V rámci této licence poskytuje všem nezávislým obchodníkům se zemním plynem přepravní kapacitu pro potřeby dodávky zemního plynu konečným zákazníkům v České republice. RWE Transgas Net, s.r.o., jako provozovatel přepravní soustavy, je tak členem Evropské asociace provozovatelů přepravní soustavy (GTE), která je součástí evropské asociace provozovatelů plynárenských infrastruktur GIE (Gas Infrastructure Europe).

Jak vnímáte cestovní ruch?
Hlavně jako konzument, využívající jej pro volný čas, v rámci služebních cest pro byznys i z hlediska incentivních, vzdělávacích a zejména pak kongresových aktivit.

Cestovní ruch je ale také byznys – průmysl. Dává příležitost obrovskému množství malých a středně velkých podnikatelských subjektů. V tom je i jeho slabina, protože i díky tomu, jako hospodářské odvětví v Česku, nedokázal a asi ani nedokáže vytvořit takové lobby a tlak jako odvětví jiná, o energetických nemluvě. Jeho lobby je oproti ostatním hospodářským odvětvím chabé. Ono ani v Česku příliš jiné být nemůže, ledaže by k němu bylo přistupováno obdobně jako např. v Rakousku – jako ke sféře strategických hospodářských státních zájmů reflektujících společenskou poptávku. Cestovní ruch je natolik multioborové odvětví, že lidé, kteří si v Česku osobují hovořit jeho jménem, nejsou akceptování ani většinou dalších součástí jeho spektra…
Pokud někdo vnímá cestovní ruch tak, jako je tomu např. v Rakousku, tedy jako strategické hospodářské odvětví, pak je to už opravdu záležitostí státních zájmů, makroekonomického řízení – nastavení stimulujících ekonomicko-právních mantinelů, podpory zaměstnanosti a regionálního rozvoje. V takovém případě je ale třeba, aby fenomén cestovního ruchu někdo uchopil, podporoval a koordinoval. Co se týče očekávání nás, konzumentů, mezi Rakušany, Čechy a Němci asi moc velké rozdíly nebudou. Jedeme-li v létě do Chorvatska, očekáváme tam obdobně dobrou kvalitu služeb. Pokud se jede lyžovat, hodně Čechů a Němců volí Rakousko, protože tam se jejich očekávání v daných cenových relacích naplňují ve větší míře než v domácích zimních střediscích. V rámci nás konzumentů rozdíly ve vnímání cestovního ruchu nejsou. Kde je kvalita a ceny přiměřené, tam s námi turisty nebudou mít problém.

Jak ještě vnímáte cestovní ruch?
Cestovní ruch je pouze termín. Ten vlastní byznys není nijak hmotně uchopitelný. Předtím jsem pracoval v bankovnictví. Tam je to obdobné. Ani tam produkt podnikání v podstatě nemůžete uchopit. Plyn také ne, ale disponujete obrovskou infrastrukturou. Tisíce kilometrů plynovodů, kompresní stanice a další potřebná technologická zařízení. Je to rozsáhlý a kapitálově náročný byznys. To je možné velmi dobře ilustrovat právě na společnosti RWE Transgas. Tím ale zdaleka nechci popřít, že průmysl cestovního ruchu může mít z hlediska zhodnocování vložených investic rovněž velkou perspektivu a kouzlo.

A navíc se o to kouzlo dělí se všemi ostatními odvětvími, protože do dané země neimportuje zboží, ale spotřebitele, kteří (jak v jednom z Všudybylů uvedl generální ředitel Grandhotelu Pupp Karlovy Vary pan Roman Vacho) za obyčejné věci (jako je nocování, jídlo apod.), a nejen za ně, utrácejí neobyčejné peníze. A tak, i když turisté coby jednotlivci nemohou konkurovat např. velkoodběratelům plynu, svým množstvím a nároky na služby mají nezanedbatelný přímý i nepřímý podíl na realizaci obchodů s ním, a to i v rámci České republiky. Potřebují teplo, čisté prádlo, teplé jídlo atd., protože u většiny poskytovatelů těchto služeb (hotelů, kuchyní, prádelen atd. atd.) dominuje coby energetické médium právě váš zemní plyn. Ostatně v poslední době už je, a to zejména kvůli turistům, uplatňován opět i v rámci osvětlení…
To je pravda. V historickém jádru Prahy započala prvními kroky renesance plynového osvětlení. Vzhledem k jedinečné atmosféře, kterou plynové lampy pomáhají dotvářet svým živým světlem, usilujeme o jejich rozšíření i do dalších míst. Plynové lampy a lampáři prostě k magické Praze patří. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsme např. největším sponzorem, který podporuje náročnou rekonstrukci plynového kandelábru na Hradčanském náměstí. Jeho rekonstrukce by měla být ukončena v prvním pololetí tohoto roku.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi oblastmi cestovního ruchu v Česku a v Rakousku?
Znám Rakousko, znám i cestovní ruch v Německu a i tady v Česku. Samozřejmě, jsou zde rozdíly. Infrastruktura cestovního ruchu je na německém a rakouském území zatím stále ještě lepší než na českém. V Česku je hodně prostoru na investice. Nedávno jsem trávil dovolenou na Šumavě. Na české i německé straně. Turistické trasy, restaurace a vůbec celá infrastruktura je na německé kvalitnější. To ale neplatí pro všechny oblasti Česka. Když se podíváme na Český Krumlov, Lipno, Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn, je zřejmé, že zde bylo hodně investováno a bylo dosaženo velkých pokroků. Jsem přesvědčen, že to nebude trvat moc dlouho a obě země budou na stejné úrovni.

www.rwe-transgas.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo