Menu

Josef Dvořák tváří Filmové Vysočiny

26. 04. 2019

Rozhovor s náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina Ing. Janou Fischerovou, CSc., jsem zahájil konstatováním:
Paní náměstkyně, rozjezd letní turistické sezony na Vysočině jste avizovali v Brně na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontouru vyhlášením soutěže „KLAPKA, filmová Vysočina poprvé!“, která je součástí vašeho projektu Filmová Vysočina.
Tváří Filmové Vysočiny je rodák z Vysočiny, z Horní Cerekve, populární herec Josef Dvořák. Hlavní turistická sezona na Vysočině je totiž letos zaměřena na filmy a byla spuštěna 1. dubna vámi zmiňovanou soutěží „KLAPKA, filmová Vysočina poprvé!“. Na území našeho kraje bylo vytipováno šestadvacet míst, které figurovaly v divácky úspěšných filmech. Putování po nich se už teď, krátce po spuštění soutěže, ukazuje jako žádaný produkt cestovního ruchu, vhodný i pro rodiny s dětmi. Proto ho Kraj Vysočina prostřednictvím destinační agentury Vysočina Tourism bude realizovat i v následují­cích letech. Účastníci soutěže plní drobné úkoly, které zaznamenávají do Turistického pasu. Návštěvníci a turisté se zajímají, kdo z herců, režisérů a dalších osobností českého filmu se kde v našem kraji narodil. Kde tu byly natáčeny pohádky, detektivky či komedie. Hledají v terénu kešky a sbírají body. Nápovědu ke keškám naleznou na webovém portálu www.vysocina.eu. První cenou pro vítěze soutěže „KLAPKA, filmová Vysočina poprvé!“ je pobyt ve filmovém letohrádku Vojtěch poblíž Počátek. Druhou návštěva barrandovských ateliérů a i pro ty, kteří skončí na dalších místech, máme spoustu hodnotných cen. Věříme, že soutěž k nám přivede co nejvíc návštěvníků.

Jako se to loni podařilo akcím MICE (meetings, incentives, congresses & exhibitions industry)?
Vysočina má to štěstí, že se nachází uprostřed republiky. Díky své lokaci je častým místem realizace firemních školení, sportovních soustředění, konferencí, teambuildingů, incentiv a ostatních udá­lostí ranku MICE. Naším velkým bonusem je krásná příroda, čisté životní prostředí, kterým Vysočina vyniká, a kvalitní infrastruktura cestovního ruchu. Statistika uvádí, že za rok 2018 jsme se v počtu eventů MICE zařadili na druhé místo v rámci Česka hned za Prahu. Statistika ale zahrnuje pouze akce nad padesát účastníků. Kdyby statistické šetření zahrnovalo i komornější eventy, stříbrná příčka Vysočiny by byla ještě přesvědčivější. Vysočina totiž disponuje spoustou menších hotýlků, penzionů a turistických chat, v nichž se odehrávají MICE akce pro čtyřicet, třicet i méně účastníků. Ostatně nedávno jsem se jedné takové – zasedání Komise cestovního ruchu Asociace krajů ČR – zúčastnila v Humpolci, filmově proslulém tím, že se tam (jak se říká v komedii „Marečku, podejte mi pero“) odstěhoval Hliník. A mohu konstatovat, že v Humpolci se MICE významně daří. Mají tam na to prostory a hotely, které v rámci své MICE destinace navzájem úspěšně spolupracují. Ze zasedání Komise cestovního ruchu Asociace krajů ČR tak jeho účastníci odjížděli Humpolcem nadšeni.

Jste rodným krajem jednoho z nejpřekláda­nějších spisovatelů světa, Jaroslava Haška.
Vždy jsem říkala, že proslulost turistické destinace je třeba stavět na atributech, které do ní motivují turisty jezdit, pobývat v ní a nakupovat. Tedy i na věhlasu světově proslulých osobností, ale nejen na nich. Také na gastronomii, památkách, atraktivní nabídce kulturního a sportovního vyžití a na kvalitní infrastruktuře cestovního ruchu. Když Jaroslav Hašek přijel vlakem z Prahy se svým kamarádem Matějem Kudějem do Světlé nad Sázavou, šel odtud do Lipnice jen v pantoflích. V Lipnici pak prohlásil: „Tady zůstanu. Tady se mi líbí.“ A opravdu. V hospodě U České koruny, kterou teď vlastní rodina Hašků, diktoval své do desítek jazyků překládané Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Fenomén Jaroslava Haška přivádí do Lipnice po celý rok tisíce turistů z celého světa. Vždycky v lednu, když má výročí, se v Lipnici koná velká slavnost.

A zmíním další osobnost Vysočiny – Karla Havlíčka Borovského.
Karel Havlíček Borovský nám má stále co říci. Je osobností, která je v české politice coby bojovník proti Bachově absolutismu brána jako vzor. Narodil se v Borové u Přibyslavi a působil v Havlíčkově Brodě, kde má muzeum. V roce 1921 uplyne dvě stě let od jeho narození. Díky jeho internaci v Tyrolích navázalo město Havlíčkův Brod partnerství s italským Brixenem/Bres­sanonem. Současnému majiteli bressanonského hotelu U Slona, kde Karel Havlíček zpočátku bydlel, doktoru Hansi Heissovi, nedávno skončil mandát poslance italského parlamentu za Jižní Tyrolsko. A protože je světově uznávaným historikem, nechal se slyšet, že spolu s našimi muzejníky připraví mezinárodní konferenci věnovanou Karlu Havlíčkovi Borovskému.

Paní vicehejtmanko, je dobře, že některým českým politikům dochází, že zahraničním odběratelům lze prodávat nejen u nás těžené suroviny, výrobky, výsledky vědeckého výzkumu apod., ale i služby a zážitky. Hodně putuji po regionech Slezska, Moravy a Čech a hovořím s funkcionáři, do jejichž kompetence spadá cestovní ruch. Zpravidla mluví o tom, jak jim roste návštěvnost, prodlužuje se doba přenocování apod. To jsou, bohužel, věci, které jsou obyvatelům trvale žijícím v turisty navštěvovaných místech lhostejné, nebo jim dokonce vadí. Málokterý úředník či politik zmiňuje to, jakými pozitivy tržní platforma cestovního ruchu přispívá k blahobytu a životním jistotám každého jednoho tamního obyvatele. K hospodářskému a společenskému rozvoji jejich obce, města či regionu.
Snad i proto, že u tržní platformy cestovního ruchu a se efektivita vynaložených investic do jeho výkonnosti (na rozdíl od investic do tržní platformy exportu) mapuje velmi obtížně. Říká se, že koruna vložená do podpory rozvoje cestovního ruchu má vzhledem k širokému multiplikačnímu efektu této univerzální tržní platformy až dvěstěnásobnou návratnost. A studie KPMG uvádí, že ze stokoruny, kterou turisté a návštěvníci v Česku utratí, jde přes čtyřicet procent do veřejných rozpočtů. Takže buďme rádi, že k nám turisté jezdí a že tu díky prodlužování svých pobytů nechávají víc peněz. Že svou poptávkou přispívají k tomu, že v málo průmyslových regionech nezůstává tolik lidí na podpoře.

Co se týče výkonnosti cestovního ruchu, Vysočina těží také z toho, že se u vás odehrává řada velkých, hojně navštěvovaných sportovních událostí a že je oblíbená i u výkonnostních turistů, vodáků a cykloturistů.
Jednou z priorit Kraje Vysočina je rozšiřování sítě cyklostezek. 3. května budeme ve Vysočina areně otevírat pumptrackovou dráhu neboli cyklistické sportoviště, do jehož rozvoje Kraj Vysočina spolu s městem Nové Město na Moravě investoval. Jsme rádi, že z Vysočina areny nově startuje pět značených tras, které cyklisty zavedou na nejhezčí místa v okolí. Vysočina arena je proslulá hlavně jako dějiště zimních sportů. My ale chceme, aby tento krásný areál žil v průběhu celého roku. Právě proto tam byly odborníky vybudovány singltrekové trasy, z nichž některé jsou koncipovány pro rodiny s dětmi. Každou chvíli se scházíme se starosty měst, abychom je informovali o investicích do infrastruktury a výkonnosti cestovního ruchu. V rámci dotací bylo letos vyčleněno 14 milionů korun na zkvalitňování cyklostezek, na rekonstrukce a doplnění infrastrukturní sítě včetně rozšíření počtu úschoven kol apod. Tuto částku každým rokem zvyšujeme, aby obce, města a jejich sdružení mohly v rámci cestovního ruchu investovat do svého hospodářského rozvoje. V souvislosti s tím teď řešíme „velký oříšek“ kolem přírodní rezervace Stvořidla. Chceme chránit její přírodu a zároveň bychom rádi, aby svou podmanivou krásou mohla nadále obohacovat ty, kdo tuto atraktivní část Posázaví navštíví. Tedy aby byl do rezervace možný vstup po vyznačených cestách a aby se aspoň v těsné blízkosti Stvořidel dalo projet na kole po cyklotrase spojující Světlou nad Sázavou s Ledčí nad Sázavou.
Současné uspořádání vyšších územních samosprávných celků se datuje rokem 2000 a spolu s tím i spolupráce Kraje Vysočina se subjekty podnikajícími či jinak působícími v rámci tržní platformy ces­tovního ruchu. Paní inženýrko, mezi vašimi partnery tak lze najít lokální a regionální společnosti destinačního managementu, místní akční skupiny, turistická informační centra, hrady, zámky, muzea, galerie aj.
Zejména u těch, kteří jsou hodně aktivní, byť se třeba nacházejí v odlehlejším cípu Vysočiny, jako je třeba Ledeč nebo pohádková Telč, proto chceme, aby byli paritně zastoupeni v krajské Komisi cestovního ruchu. Spolupráce s partnery z veřejného sektoru a podnikateli je základem všeho. Služby, které turistům a návštěvníkům Vysočiny poskytují, spoluvytváří obraz našeho kraje. Turisté by o Vysočině asi těžko šířili kladné reference, pokud by jim obyvatelé Vysočiny, nebo dokonce pracovníci turistických informačních center či hotelů dávali najevo, že nejsou na Vysočině vítáni. Jsme proto rádi, že naši partneři vůči návštěvníkům Vysočiny razí vysoce profesionální vstřícný přístup. Aby se Vysočině hospodářsky dařilo a my s citem a rozumem využívali jejích dispozic – přírodních krás, památek a dalších bonusů – ve prospěch jejích stálých obyvatel, je na lidech, kteří se na realizaci tohoto záměru podílejí. Jak už jsem uvedla, jsou to například turistická informační centra, kterých je na Vysočině osmačtyřicet. Většinou jsou zřizována městy a obcemi. První osobní konfrontace (zejména zahraničních turistů) s Vysočinou většinou probíhá právě v nich. Proto je důležité, aby pracovníci turistických informačních center vládli cizími jazyky. Jejich profesionalita je pochopitelně přínosem i pro domácí turisty a výletníky, což se odráží ve skutečnosti, že výkonnost domácího cestovního ruchu na území Kraje Vysočina rovněž dlouhodobě roste. Důležitá je spolupráce také s dalšími partnery včetně podnikatelských subjektů. Jejich služby a výrobky, ať už jsou produkovány výrobci potravin a dalších produktů, nebo poskytovány penziony, hotely, restauracemi, agrofarmami, průvodci, dopravci, cykloservisy a dalšími zařízeními (rychlá profesionální pomoc je pro turisty důležitá), jsou klíčem k hospodářskému úspěchu – k vysoké výkonnosti tržní platformy cestovního ruchu na našem území. A za to jim všem jménem Kraje Vysočina děkuji.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new