Menu

Jihočeský TravelFest & TravelCon

27. 04. 2018

Ke třem stovkám manažerů, marketérů a podnikatelů v cestovním ruchu z řady regionů Česka se zúčastnilo dvoudenní odborné konference TravelCon 2018, která začala 12. dubna 2018 v pavilonu Z na českobudějovickém výstavišti. Velký zájem účastníků potvrdil postavení TravelConu jako nejvýznamnějšího setkání profesionálů cestovního ruchu na jihu Čech. K účastníkům konference se připojila laická veřejnost, jež navštívila dvoudenní veletrh cestovního ruchu TravelFest 2018 v pavilonu T2, jenž byl 13. dubna zahájen rozkrojením rekordně gigantického dortu. Rozhovor s ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu Ing. Jaromírem Poláškem jsem zahájil konstatováním, že souběžně s konferencí TravelCon 2018 tu na Výstavišti České Budějovice proběhla i roadshow Asociace hotelů a restaurací ČR a Gastrofest.
Setkání profesionálů cestovního ruchu za účasti veřejnosti se nám v rámci druhých ročníků konference TravelCon a veletrhu TravelFest podařilo ještě víc rozšířit. A to i ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky. Mohli jsme tak i účastníkům těchto souběžných akcí (Gatrofestu i TravelFestu se účastnila nebo je navštívila spousta žáků středních odborných škol) ukázat, co se u nás během roku změnilo a kam chceme cestovní ruch v Jihočeském kraji směrovat. Tým pracovníků Jihočeské centrály cestovního ruchu na konferenci angažoval skvělé přednášející. Mám radost, že její účastníci v auditoriu využili ke spolupráci s turistickou oblastí Českobudějovicko-Hlubocko nejen možnost čerpat informace od přednášejících, ale také předávat si zkušenosti navzájem mezi sebou. S mluvčími konference TravelCon jsme byli domluveni na tom, aby byli po svých vystoupeních k dispozici k individuálním debatám s účastníky konference. Na to slyšeli i hoteliéři a zástupci měst a obcí.
Během dvou dní jsme dokázali prezentovat to, co jižní Čechy dělají. Mimo jiné že jihočeskou pohodu lze přenést i na konferenci. To, na co se v Jihočeském kraji zaměřujme, je podpora kvality služeb. Řízení kvality služeb cestovního ruchu je totiž zásadní věcí nejen na celostátní úrovni, ale i na krajské. V tomto duchu druhý den konference Jihočeská centrála podepsala memorandum o spolupráci se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky. Také se musíme připravit na pokračující expanzi fenoménu sdílené ekonomiky a na možný pokles turistů z tradičních zdrojových trhů. Jedna z přednášek se proto věnovala specifice čínských turistů, u jejichž příjezdů se očekává pokračující velký nárůst. Snažíme se proto hledat, najít a vytvářet takové produkty cestovního ruchu, abychom i tyto turisty dokázali na území Jihočeského kraje udržet déle než ten zatím obvyklý půlden, kdy kvůli programovému itineráři touroperátorů svých zájezdů (? la film „Jestliže je úterý, musíme být v Belgii“) jižními Čechami v podstatě pouze projíždějí.

Konferenci TravelCon zahájila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Veletrh cestovního ruchu TravelFest 2018 dokonce spolu s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou.
Bez podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje by konference TravelCon neměla šanci uspět. Jihočeský kraj vznik této celostátní vzdělávací konference umožnil na modelu veletrhu cestovního ruchu TravelFest, který navázal na někdejší výstavu Kompas. Jihočeský kraj je krajem, který si uvědomuje význam cestovního ruchu a jeho potenciálu pro sociální a hospodářský rozvoj na svém území. Zejména to, že do rozvoje cestovního ruchu a především propagace destinace – regionů Jihočeského kraje – je třeba investovat, aby tato svým způsobem univerzální tržní platforma mohla co nejvíc přispívat k rozvoji a prosperitě obyvatel Jihočeského kraje. Že se tato rozvojová strategie Jihočeskému kraji vyplácí, mimo jiné dokreslují současné výsledky. Ilustrují to i výsledky průzkumu, který si před pár lety nechal na základě zbytkových dat mobilních operátorů spolu s Hospodářskou komorou Jihočeského kraje zpracovat. Roční příjem do veřejných rozpočtů tehdy činil osm miliard korun a nebojím se podotknout, že loni už to bylo zase podstatně víc.
Jedním z témat konference bylo, co je mezisezona a co byznys sezona cestovního ruchu. V hlavní sezoně máme ubytovací kapacity téměř všechny obsazeny, a tak se musíme snažit, abychom ty, kdo jižní Čechy navštíví, motivovali víc si užívat. Zvýšit tu své útraty. Nabídnout a hlavně poskytovat jim další programy a služby, které je zaujmou. Aby turisté měli za co a hlavně chuť v Jihočeském kraji vydávat své peníze, to je do určité míry problém Českých Budějovic, kde turisté a návštěvníci z hlediska programů a služeb zatím příliš nemají z čeho vybírat.

Facebookový profil „jižní Čechy“ má za rok přes čtyřicet milionů zhlédnutí a u videí přes dva miliony.
Z hlediska Facebooku jsme po Praze nejúspěšnějším krajem. Loni jsme se pustili do německé a anglické mutace se separátními profily, abychom byli pro německy a anglicky hovořící zdrojové trhy incomingu jednoznačně identifikovatelní. Tedy aby naše informace šly ve formátu a sledu, v jakém je jsou tamní obyvatelé schopni vstřebávat. Posilujeme i Instagram, kdy po instagramovém auditu a famtripech renomovaných influencerů na území Jihočeského kraje je Instagram pro letošní rok číslo jedna.
Co se týče klasických propagačních nástrojů, zvolili jsme jednotný design pod hlavičkou „Jižní Čechy pohodové“. Propagační materiály „Jižní Čechy pohodové“ tvoří základní řadu. Co je rovněž důležité, že k tomu jedeme další projekty. Tradiční velké zdrojové trhy se snažíme zasáhnout mezinárodními projekty. Jedním z nich je „Zlatá stezka“, která do konceptu „Jižní Čechy pohodové“ designově až tak nezapadá. Na druhou stranu prostřednictvím marketingu německé Tourismusverband Ostbayern e.V. se dokážeme na německý trh dostávat jejich německými cestami. A při expanzi na rakouský trh zase rakouskými, prostřednictvím projektů „Památkami žijí“ a „Eurovelo 13“. V naší expanzi jsou tyto mezinárodní projekty svým charakterem jakýmisi „trojskými koni“. Zkrátka Jihočeská centrála cestovního ruchu tam pozice regionů Jihočeského kraje buduje i těmito dvouletými speciálním evropskými projekty.


 

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2019
02/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials new