Menu

Jihočeši dobře chápou hospodářský význam cestovního ruchu

01. 03. 2020

Rozhovor s ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu Ing. Jaromírem Poláškem jsem zahájil konstatováním:
Pane řediteli, hovoříme krátce před zahájením letošních veletrhů cestovního ruchu. Po třech letech na ně nejdete se sloganem „Jižní Čechy pohodové“.
Je to tak. Vycházíme vstříc aktuální situaci a toto téma posouváme do dimenze „Jižní Čechy, opravdová láska“. Tvářemi této kampaně budou ti, kdo se o to zasluhují. Od osob samostatně výdělečně činných, drobných podnikatelů až po ty velké. Byť třeba nepodnikají v oborech sdružených ve Fóru cestovního ruchu, podporují budování této destinace. Dobře totiž chápou, že čím dál lepší renomé jižních Čech doma i ve světě svědčí jejich byznysu. Jihočeši si stále více uvědomují hospodářský význam cestovního ruchu pro udržení prosperity Jihočeského kraje. Vnímají důležitost peněz dostávajících se do Jihočeského kraje a jejich peněženek (i když třeba zprostředkovaně) díky útratám turistů – poptávce a kupní síle spotřebitelů odjinud. Zkrátka že je třeba i v tomto směru vytvářet podmínky pro to, aby i v budoucnu bylo z čeho financovat například domovy důchodců, veřejné vzdělávací či zdravotnické instituce apod. Pro Jihočeský kraj jsou obory primárně navázané na cestovní ruch důležitou součástí hospodářství. Velký průmysl tady nemáme a v podstatě ani nechceme. V tomto směru se opíráme o výsledky analýz, které si kraj nechal zpracovat, kdy víc než polovina obyvatel Česka bere, že dovolená rovná se jižní Čechy. Tito lidé mají k jižním Čechám vybudován kladný vztah a my tím chceme „nakazit“ i ty ostatní. Aby k nám jezdili a těšili se na jihočeskou pohostinnost, gastronomii, hrubínovsky zadumanou krajinu, na cyklistické, turistické a vodní trasy a upevňovali svůj vztah k jihočeské přírodě a památkám. Kampaň „Jižní Čechy, opravdová láska“ není plánována jen na letošek. Počítáme s ní na dva tři roky. Její spuštění se uskuteční na mezinárodním veletrhu Holiday World v Praze-Letňanech.

Na loňských veletrzích cestovního ruchu jste v rámci společného nadregionálního projektu Jihočeského a Středočeského kraje forzírovali projekt „Vltava, řeka plná zážitků“.
S Vltavou pokračujeme dál. Díky tomuto „prvnímu výkopu“ se nejen podařilo zvýšit počet proplavených osob v úseku mezi Budějovicemi a Orlíkem, ale začalo se pracovat na cyklostezce, která propojí Český Krumlov s Lipnem a v opačném směru Krumlov s Českými Budějovicemi. Jak Všudybyl loni informoval, bylo uzavřeno velké memorandum a u dosud opomíjených částí budoucí cyklostezky jsme ve fázi předprojektové přípravy. Co se vody týče, čekáme vodáckou sezonu ve větším. Je proto třeba masivně zainvestovat do turistické infrastruktury kolem vodáky oblíbených řek. Jednáme s provozovateli turistické infrastruktury kolem toků Otavy, Lužnice, Nové řeky, Nežárky a Vltavy, aby se „zahýbalo“ s její úrovní.

E-vsudybyl.cz informoval, že jižní Čechy mají jako první v Česku pěší stezku „Best of Europe“. Ta vede krajinou mého dětství podél Lužnice z Plané nad Lužnicí, přes Sezimovo Ústí a Tábor, skrz Duhový most Bechyní do Týna nad Vltavou. Ostatně, kdo se kdy ocitl například u ústí Židovy strouhy, levostranného přítoku Lužnice asi 3?km pod Bechyní, nebo na dalších až neskutečně romanticky malebných místech této stezky, snadno pochopí proč.
Z toho, že se stezka údolím Lužnice – zatím jako jediná certifikovaná podle evropských pravidel v Česku – dostala na seznam nejlepších pěších stezek Evropy, mám velikou radost. Prosazení stezky údolím Lužnice kompletně odpracovala turistická oblast Toulava, za což jí patří ohromný dík. Tak jako vedeme Vltavu coby pomyslnou páteř jižních Čech, pustíme se i do jejích hlavních přítoků – Otavy a Lužnice.

Loňské Vánoce jsem se toulal Šumavou. Kus jsme šli po prachatické větvi Zlaté stezky, která vede nejen jižními Čechami, ale i dalšími českými kraji a samozřejmě Bavorskem.
Co se projektu Zlatá stezka týče, pokračujeme ve spolupráci s Plzeňským krajem. Na české straně stále máme plán jeho rozšíření i na Karlovarský kraj. Nicméně zatím jsme na to nesehnali finance. Hlavním cílem pro letošek tak je ještě významnější zapojení podnikatelských subjektů.

23. a 24. dubna 2020 se na výstavišti v Českých Budějovicích uskuteční čtvrtý ročník veletrhu cestovního ruchu Travelfest a třetí ročník konference Travelcon.
Ano, v rámci České republiky největší odborné konference cestovního ruchu. Na ní se budeme věnovat klasickým a zejména dvěma stěžejním tématům: jednak zapojení podnikatelů do destinačního managementu – destinační marketink a podnikatelský marketink se totiž stále míjejí. Druhé stěžejní téma je činnost společností destinačního managementu. V Česku už je velké množství certifikovaných destinačních agentur a my se v rámci Travelconu rozhodli iniciovat jejich vůbec první velké setkání. Vzájemně sdílet poznatky, rokovat o tom, jak je řídit, financovat apod.

Jihočeský kraj byl 16.–18. května 2019 hlavním hostem tradičních jarních městských slavností v rakouském Linci.
Letos v březnu, po tomto loňském úspěchu, pokračujeme akcí „Jižní Čechy, hostem v…“ tentokrát v Pasově, který je partnerským městem Českých Budějovic. Pro jihočeské destinace je jedním z klíčových zdrojových trhů incomingu. 19. a 20. března v centru Pasova u hlavní nákupní galerie tak budou dvě ulice plné jižních Čech. Na to od 21. do 29. března naváže Veletrh tří zemí, na němž se jižní Čechy budou rovněž prezentovat gastronomií, řemesly, turistickou a kulturní nabídkou. Očekává se, že tam jihočeské expozice navštíví přes šedesát tisíc lidí.

Loni v Rakousku jste rovněž úspěšně bodovali gastronomií, kterou Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a CzechTourism prosazují v rámci projektu „Czech Specials“.
Česká kuchyně táhne. Spolupráce se zmiňovanými institucemi je pro Jihočeský kraj velmi důležitá. S prosazováním obchodních zájmů Jihočeského kraje Jihočeské centrále cestovního ruchu výrazně pomáhají zahraniční zastoupení agentury CzechTourism. Do přípravy naší loňské prezentace v Rakousku se zapojila vídeňská kancelář CzechTourismu a do přípravy prezentace v Pasově berlínská. Asociace hotelů a restaurací ČR s námi byla v Linci a počítám, že bude i v německém Pasově. I tam budeme mít české kuchaře a gastroprovozy. Zahraničním turistům a vůbec cizincům jihočeská jídla chutnají i na našem území. Letos tak v jižních Čechách očekáváme jejich ještě vyšší návštěvu. Zejména těch z Bavorska, kteří v souladu s naší novou kampaní „Jižní Čechy, opravdová láska“ milují naše knedlíky, cmundu po kaplicku a další jihočeská jídla.

Pane inženýre, cestovní ruch je celosvětově největším zaměstnavatelem. Bohužel, na některých místech Česka brání tvorbě pracovních příležitostí a přílivu peněz odváděných do veřejných rozpočtů z útrat příchozích spotřebitelů kafkovský přístup politiků. Jsou to ti, kteří se k tržní platformě cestovního ruchu, která pro naši vlast generuje zahraniční i domácí inkaso v řádu stovek miliard korun, chovají jako ke zbytné, hospodářsky kontraproduktivní oblasti. Brzdí investice do podpory incomingu a domácího cestovního ruchu navzdory tomu, že mají (podle WTO) až dvěstěnásobnou návratnost. Jako by se řídili kocourkovsky uchopeným „podle sebe, soudím tebe“, redukují cestovní ruch na „dolce far niente“ spjaté s jejich dovolenými a prodlouženými víkendy a utrácením v Česku vydělaných peněz v cizině.
Naštěstí nikoli čelní politici ve vašem rodném Jihočeském kraji, pane doktore. Rozvoj cestovního ruchu a s tím spjaté aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu jsou vedoucími představiteli kraje podporovány. Rozumějí významu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj. Podpora ze strany paní hejtmanky a ostatních osvícených politiků je proto stabilní a dlouhodobá. Jihočeská centrála cestovního ruchu je úkolována, aby účinně přispívala k růstu tržní výkonnosti cestovního ruchu a od ní se odvíjející spokojenosti lidí – sociální stabilitě – na území Jihočeského kraje, a to i projekty, které nemusejí být „na první dobrou“ – sázkou na jistotu. Jsme motivováni nebát se jít do nových věcí a rozjíždět postupy, které pak od Jihočeského kraje přebírá celá republika.
-jk-


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka