Menu

Pravili tedy, že jiný jest pohodlnější po světě létání způsob, plavbami: tu že se člověk neztřase, nezkálí, neuvázne, ale od jednoho kraje světa k druhému sebou stříleti můž, všudy nového, nevídaného a neslýchaného něco nalézaje.

Jest pohodlnější po světě létání způsob

07. 09. 2002


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


Zeměkoule má objem kolem rovníku přes čtyřicet tisíc kilometrů. Cesta kolem světa po moři je však daleko delší. Když 20. září 1519 pět lodí vedených portugalským mořeplavcem Fernaem de Magelhaes vyplulo ze španělského Sanalúcar de Barramenda, bylo to kvůli obchodu. Ani jedno z plavidel nemělo nosnost větší třiceti tun. Ti, kteří je dnes v cestách za obchodem následují, často cestují stroji obdobné nosnosti. Zpravidla však volí rychlejší „po světě létání způsob“, a to letecky třídou byznys, a patří k nejhýčkanějším pasažérům leteckých společností. Právě obchod a obchodní klientela, hned po vojácích, byla a je největším inspirátorem rozvoje letecké dopravy. Před 520 lety, 6. září 1522 se Victoria, jako jediná a poslední z Magellanovy flotily, vrátila do přístavu Sanalúcar de Barramenda s cenným nákladem koření a prvními Evropany, kteří vykonali cestu kolem světa (prvním člověkem, který obeplul svět, byl jeden z malajských tlumočníků výpravy). Dnes, po více než půl tisíciletí, mají díky letecké dopravě tisíce následovníků.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel a vydavatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba