Menu

Jeseníky – zásadní novinky na zimu

05. 11. 2018

S ředitelem krajské společnosti destinačního managementu Olomouckého kraje Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Mgr. Tomášem Rakem, MBA, se potkáváme 15. září v historickém vlaku vypraveném v rámci Oslav regionálního Dne železnice z Šumperku do Jeseníku.
Pane řediteli, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky je spolu s dalšími deseti organizacemi partnerem této akce pořádané národním dopravcem Českými drahami.
Ano, společně s nimi si připomínáme historii tohoto regionu, která se v mnoha ohledech točí kolem železnice. Letos 130 let železniční tratě Hanušovice–Mikulovice. Nostalgická jízda je naplánována tak, abych se její účastníci mohli v Jeseníku zúčastnit Středověkých slavností, které se v něm konají druhým rokem, a zároveň abychom jim náš region mohli představit jako místo, do něhož mohou cestovat vlakem za zážitky. Čemuž napomáhá i projekt Alois Nebel.

Stále ještě panuje léto, ale až se zima zeptá…
Na zimní sezonu pro návštěvníky Jeseníků, horské destinace, která se rozprostírá třemi kraji, chystáme tři zásadní novinky. Tou nejzásadnější je infrastrukturní novinka, jež byla realizována v létě, a to obnova Jesenické lyžařské magistrály. Ta je pro běžkaře naprosto klíčovou trasou napříč horskými hřebeny přes Švýcárnu, Skřítek, Paprsek a další jimi oblíbená místa. Celková délka magistrály je 114 kilometrů. Od doby, kdy byla před šesti lety vyznačena, ale došlo ke klimatickým změnám. Ve své původní verzi tak už prochází místy, kde sněhové podmínky nemusejí být ideální. Rovněž negativně se na ní podepsala kůrovcová kalamita. Spolu se stromy zmizela řada značek. Došlo tedy k rozhodnutí, že Jesenickou magistrálu letos v létě přeznačíme. Přeznačování začalo koncem července za podpory Olomouckého kraje a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Provádí je značkaři Klubu českých turistů. Novinkou tak je sjednocení značení trasy standardními značkami Klubu českých turistů. Značky pro pěší turisty mají bílé vnější pruhy, pro cyklisty žluté a pro běžkaře oranžové. Díky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky budou běžkařské stopy jak pro klasiku, tak pro skate styl upravovány v rámci devíti okrsků devíti rolbami devíti týmů.
Další novinkou je sjednocení věrnostních karet. Na území Jeseníků fungovaly dvě. Jedna se jmenovala Jeseníky Pass a provozovalo ji Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, druhá nesla název Jeseníky RegionCard. Po třech letech se ukázalo, že nosnější strategii zvolila karta Jeseníky RegionCard. Došlo k dohodě, že ať budou mít návštěvníci jednu, nebo druhou kartu, budou je moci využívat pod jednotným názvem YES Card. Spolu s tím jim přibude řada dalších poskytovatelů slev, výhod a ubytovatelů. Princip karty vychází z toho, že návštěvník, který se ubytuje v našem regionu, automaticky získává kartu v zapojených ubytovacích zařízeních a jejím prostřednictvím, podle délky ubytování, se stává příjemcem různých benefitů v rámci zapojených poskytovatelů služeb cestovního ruchu. Například slev na zážitkové programy, do wellness zařízení, na vstupy do hradů a návštěvnicky zajímavých objektů apod.
Třetí novinkou je obnova populárních skibusů. Budou jezdit vždy z vlakových nádraží, jak v Jeseníku, tak také z Koutů nad Desnou, a vždy navazovat na stávající vlakové spojení v rámci projektu ČD Ski. Další možností nasednout do skibusu budou odstavná parkoviště za podjezdem v Jeseníku a v Koutech nad Desnou. Lidé, kteří přijedou vlakem, nasednou do skibusů a ty je vyvezou na Červenohorské sedlo tak, aby mohli využít sjezdovky a značené běžkařské trasy, a pak se třeba po zelené značce spustí dolů do Loučné nad Desnou, kde mohou nasednout do vlaků mířících na Olomouc.

Kolik bude stát jízdné ve skibusu?
Předpokládáme, že díky dobře načasovaným spojům, které budou navazovat na linky dálkové a regionální hromadné dopravy, se nám podaří, aby provozní náklady na skibusy z Jeseníku na Červenohorské sedlo byly pokryty jízdným ve výši kolem třiceti korun. Nicméně počítáme i s možností, že Sdružení cestovního ruchu Jeseníky bude provoz skibusů dofinancovávat.

Skibusová jízdenka, bude-li její cena kolem třiceti korun, tak bude podstatně levnější než nafta či benzín projetý osobním automobilem a mnohonásobně nižší, než kdyby lyžaři stejné převýšení mohli zdolávat lanovkou.
Ještě bych rád dodal, že drobnou novinkou je, že jsme v minulých dnech spustili infokanál. Turisté tak mohou čerpat na penzionech informace z infokanálu, který zobrazuje vývoj a předpověď počasí v daném místě, plánované akce, upoutávky na hlavní akce a události v celém regionu.
V současné době se v rámci příprav na příští rok věnujeme přípravě na podání dvou klíčových dotačních žádostí. Jedna by měla jít na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016–2020), kde budeme žádat o prostředky na komplexní propagační kampaň Jeseníků napříč třemi kraji. Takže pokud to dopadne kladně, měli bychom být lépe vidět. Druhá dotace je v rámci česko-polského příhraničního programu, kde bychom rádi spustili jednotný web pro oblast Jeseníků a Opolského vojvodství. Tzn. regionů, které spolu sousedí a do kterých si turisté z obou stran hranice zvykli putovat za zajímavostmi. Součástí bude i mobilní aplikace s mapovými podklady a již zmiňovaná věrnostní karta YES Card, která bude fungovat na území obou destinací. Jak české strany Jeseníků, tak Opolského vojvodství.
Rád bych ještě dodal, že všechny tyto aktivity můžeme realizovat díky podpoře všech členů naší organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a díky vstřícnosti Olomouckého kraje, který nám dlouhodobě vyjadřuje podporu formou dofinancování klíčových aktivit a také příspěvku, kterým umožňuje vytvářet produkty a realizovat aktivity pro oblast Jeseníků.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials