Menu

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu je organizací cestovního ruchu Olomouckého kraje. Vzniklo v roce 1999. Je to nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob. Jeho přidruženými členy mohou být i osoby fyzické. Usiluje o vytváření dobrého jména a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu turistické destinace Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat a poskytovat domácím a zahraničním turistům kvalitní servis mezinárodní úrovně. Je uznávanou profesní organizací, která odborně a efektivně přispívá k rozvoji turistického regionu Jeseníky a Olomouckého kraje. Provádí škálu různých aktivit: od marketingových projektů, propagačních kampaní, konferenční činnosti, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů až po investiční a infrastrukturní projekty a podporu. Společnost destinačního managementu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu je v oblasti rozvoje cestovního ruchu významným partnerem na krajské i národní úrovni. Intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery zejména z Polska, Slovenska, Německa a Rakouska.

Jeseníky pod jednou značkou

27. 04. 2018

S ředitelem krajské společnosti destinačního managementu Olomouckého kraje Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Mgr. Tomášem Rakem, MBA, jsme se náhodou potkali v Ostravě před kanceláří náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky. A tak jsem toho využil, abych se jej zeptal na dění v Olomouckém kraji, na jehož území jsem čtyři roky bydlel a pracoval a kam dodnes velmi rád jezdím.
V podstatě to asi chtěl osud, abychom se potkali a Všudybyl mohl informovat o tom, že s panem náměstkem Krkoškou řešíme finalizaci dohody o propojení činností destinačních agentur obou krajů s cílem propagovat Jeseníky jako celek. Jeseníky se totiž rozprostírají na území obou našich krajů – Olomouckého i Moravskoslez­ského, přičemž každý kraj má vlastní strukturální instituce na podporu rozvoje cestovního ruchu na území Jeseníků, na propagaci tamních turistických atraktivit a cílů a turistické infrastruktury. Teď dochází k tomu, že bychom rádi spojili své síly a propagovali Jeseníky jako celek pod jednou značkou.
S panem náměstkem jsme diskutovali i úspěšné projekty na obou stranách Jeseníků. Moravskoslezský kraj se v tuto chvíli může pyšnit projektem „Kola do kraje“, který je unikátní v tom, že turistům a návštěvníkům kraje nabídne možnost zapůjčit si elektrokola v turistických informačních centrech. Tento moravskoslezský projekt bychom rádi propojili s našimi cyklotrasami v té části Jeseníků, která se nachází na území Olomouckého kraje, a vůbec koncept využili i v rámci našeho kraje.
Obecně naším aktuálně nejklíčovějším úkolem je sjednotit propagaci a marketingové aktivity pod jednu značku, jednotnou vizuální strategii a propojené produkty napříč všemi regiony a kraji. Značka www.jeseníky.cz si to zcela jistě zaslouží.

Sídlo vaší destinační agentury, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, je v Šumperku.
Naše organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu je sdružením právnických osob. Sdružuje obce i vyšší územněsprávní celky a také soukromé právnické a fyzické osoby na jednotné platformě propagace cestovního ruchu. Olomoucký kraj má na této své krajské úrovni dvě destinační agentury. Kromě nás ještě společnost destinačního managementu Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, která se stará o kulturní a turistické cíle na střední Moravě v turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje. My, tedy agentura Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, se staráme o oblast Šumperska a Jesenicka tak, abychom do těchto regionů pomáhali přivádět turisty a návštěvníky. Zabezpečujeme podporu produktů a aktivit cestovního ruchu, zejména pak novinek, které vytvořily další subjekty. Tedy i produktů, které vznikly během poslední letní nebo zimní sezony. Ostatně magazín e-Vsudybyl.cz nedávno zveřejnil informaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která se týká i Olomouckého kraje a Jeseníků, o tom, že díky programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko“ bude vybudováno přes 280 kilometrů nových cyklostezek, cyklotras, singletracků a pěších stezek. Že v souvislosti s tím bylo schváleno dalších třináct projektů za víc než 23 milionů eur zaměřených na cestovní ruch. Navíc že byly schváleny i dva projekty technické pomoci za 300 tisíc eur (viz článek „MMR: Více než 23 milionů eur pro česko-polské příhraničí“). Vím, že Všudybyl např. informoval o tom, že se Jesenicko stává centrem milovníků horských kol a adrenalinu (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Lipovské cyklostezky“). Singletracky se dále rozvíjejí v oblasti Černé Vody. V Rychlebských horách vznikla řada nových areálů, které lákají různé segmenty návštěvníků. Ať už to jsou rodiny s dětmi, manažeři a další lidé v produktivní fázi, či lidé v postproduktivním věku. Určitě tedy budeme podporovat tato významná místa. Jeseníky proto chceme propagovat prostřednictvím různých produktů, ať už to je projekt „Ochutnejte Jeseníky“, který přináší zajímavosti z gastronomie, nebo „Filmová kancelář“, poukazující na místa využívaná filmaři. Teď zrovna bude jedna premiéra filmu, jenž se natáčel v jesenických exteriérech, s Ondřejem Vetchým. Obdobně jako zimní údržbu lyžařských běžkařských tratí, kterou zajišťujeme jako realizátor pro objednavatele, kterým je Olomoucký kraj, budeme tomto duchu v této letní sezoně rozvíjet infrastrukturu pro cykloturistiku. V souvislosti se všemi zmíněnými aktivitami bych rád vyzdvihl významnou podporu Olomouckého kraje jakožto našeho člena a zejména pak podporu, které se rozvoji cestovního ruchu v Jeseníkách dostává od našeho hejtmana pana Ladislava Oklešťka.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2019
02/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new
travelcon