Menu

Jeden každý tvor, i nerozumný, přirozeně k tomu se nese, aby libé a pohodlné1 věci sobě liboval a jich žádostiv byl: ovšem2 tedy člověk, v němž rozumná jemu při stvořená moc takovou tu k dobrému pohodlnému chtivost vzbuzuje. A nejen vzbuzuje, ale i na to vede, aby což více dobré, libé, pohodlné jest, to sobě více liboval a srdnatěji po tom dychtil. Odkudž dávno mezi moudrými otázka byla, kde a v čem by vrch dobrého (summum bonum) bylo, na němž by se žádost lidská stavovala: to jest, jehož by dosáhna člověk myslí svou, tu odpočinouti mohl a musel, čeho víc žádati nemaje.

Jeden každý tvor, i nerozumný, přirozeně k tomu se nese

03. 07. 2005


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 prospěšné 2 tím spíše


Jsme na počátku roku 2006, v němž značka Všudybyl slaví deset let existence na trhu a Časopis lidí a o lidech v cestovním ruchu Všudybyl s registrací MK ČR E 10797 páté narozeniny. S úvodníky s originálními pasážemi Jana Amose Komenského se však mnozí setkáváte od ledna roku 1997, kdy vyšel první z časopisů s chráněným názvem Všudybyl. Ten je odvozen od jména Všudybud – hrdiny „Labyrintu světa a ráje srdce“. Všudybyl je díky vaší přízni již řadu let synonymem užitečného prezentačního fóra lidí a osvěty cestovního ruchu. A protože originalita a tradice jsou v obchodě významnými devizami, jsou vámi vesměs příznivě přijímány i bezmála 400 let aktuální postřehy patrona časopisu Jana Amose Komenského. Projekt Všudybyl si vytkl za cíl být kvalitní účinností, obsahem, grafickým a literárním zpracováním. To proto, aby mohl za vašeho přispění účinně poukazovat na možnosti průmyslu cestovního ruchu a napomáhat otevírat oči a srdce těm, díky nimž dosud v Česku není s cestovním ruchem zacházeno jako se strategickým hospodářským odvětvím s obrovským a téměř nevyčerpatelným potenciálem.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba