Menu

Jeden každý tvor, i nerozumný, přirozeně k tomu se nese, aby libé a pohodlné1 věci sobě liboval a jich žádostiv byl: ovšem2 tedy člověk, v němž rozumná jemu při stvořená moc takovou tu k dobrému pohodlnému chtivost vzbuzuje. A nejen vzbuzuje, ale i na to vede, aby což více dobré, libé, pohodlné jest, to sobě více liboval a srdnatěji po tom dychtil. Odkudž dávno mezi moudrými otázka byla, kde a v čem by vrch dobrého (summum bonum) bylo, na němž by se žádost lidská stavovala: to jest, jehož by dosáhna člověk myslí svou, tu odpočinouti mohl a musel, čeho víc žádati nemaje.

Jeden každý tvor, i nerozumný, přirozeně k tomu se nese

03. 07. 2005


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 prospěšné 2 tím spíše


Jsme na počátku roku 2006, v němž značka Všudybyl slaví deset let existence na trhu a Časopis lidí a o lidech v cestovním ruchu Všudybyl s registrací MK ČR E 10797 páté narozeniny. S úvodníky s originálními pasážemi Jana Amose Komenského se však mnozí setkáváte od ledna roku 1997, kdy vyšel první z časopisů s chráněným názvem Všudybyl. Ten je odvozen od jména Všudybud – hrdiny „Labyrintu světa a ráje srdce“. Všudybyl je díky vaší přízni již řadu let synonymem užitečného prezentačního fóra lidí a osvěty cestovního ruchu. A protože originalita a tradice jsou v obchodě významnými devizami, jsou vámi vesměs příznivě přijímány i bezmála 400 let aktuální postřehy patrona časopisu Jana Amose Komenského. Projekt Všudybyl si vytkl za cíl být kvalitní účinností, obsahem, grafickým a literárním zpracováním. To proto, aby mohl za vašeho přispění účinně poukazovat na možnosti průmyslu cestovního ruchu a napomáhat otevírat oči a srdce těm, díky nimž dosud v Česku není s cestovním ruchem zacházeno jako se strategickým hospodářským odvětvím s obrovským a téměř nevyčerpatelným potenciálem.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001