Menu

Je třeba, aby se i v cestovním ruchu marketing opřel o čtyři základní Kotlerovy kameny

22. 05. 2005

OLYMPUS je společností působící po celém světě s hlavními pobočkami v Evropě, Japonsku a USA. OLYMPUS Europa tvoří skupina dvaceti dceřiných a sesterských společností a se zhruba čtyřiceti distributory je zodpovědná za veškeré aktivity na evropských trzích. Pro evropskou skupinu pracuje více než tři tisíce zaměstnanců z šestadvaceti zemí. Se zaměřením na přesné přístroje a opto-digitální systémy je OLYMPUS průkopníkem klíčových technologií, a to jak pro individuální spotřebitele, tak na poli průmyslu. Jeho hlavní činnost se uskutečňuje na poli obrazové tvorby a informačních systémů, analogových a digitálních fotoaparátů, digitálních tiskáren a příslušenství, mikrokazetových přehrávačů, digitálních diktafonů, systémů pro ukládání optických dat, multimediálních zobrazovacích zařízení a dalekohledů. Orientuje se i na lékařské systémy a endoskopy pro záchrannou medicínu, diagnostické a jiné vyspělé lékařské vybavení a v neposlední řadě na mikroskopy pro průmyslová zařízení, přístroje pro obrazová vyšetření na dálku (nedestruktivní vnitřní testování), vysokorychlostní video přístroje a bezpečnostní zařízení.

S generálním ředitelem společnosti Olympus C & S JUDr. Petrem Hanzlíkem jsem si původně šel popovídat o kongresové turistice a firemních akcích. Náš rozhovor jsem ale začal otázkou: „Proč české hospodářství využívá pouze 10 % z potenciálu odvětví cestovního ruchu?“
Cestovní ruch v Česku má opravdu značný prostor se rozvíjet, pakliže se přetvoří. Pokud nebude pouze věcí hoteliérů a dalších profesionálů cestovního ruchu, ale všech, kteří se spolupodílíme na dobrém jménu naší země v zahraničí. Pokud dokážeme, aby potenciální návštěvníci Česka byli oslovováni geograficky i obsahově co nejširší kvalitní nabídkou turistických atraktivit a služeb. V rámci zemí Evropské unie totiž rozvoj cestovního ruchu výrazně závisí na celkové kvalitě a kompletnosti služeb daného státu. Tedy např. i na úrovni zdravotnictví, stavu dopravní infrastruktury, komunálních služeb, bezpečnosti – fungování policie apod. A pochopitelně, u nás v České republice obzvláště, i na nexenofobním přístupu místních obyvatel k cizincům, tedy aby se u nás turisté mohli cítit jako vítaní hosté.

Česko má krásnou přírodu…
Ale umíme vystihnout její markanty? Umíme je nabídnout? Kdysi jsem byl na jednom ostrově, kde dopravní značení veškeré žádné. Ostrov nebyl velký, ale když jsem se vydal z místa X do místa Y, byla to detektivka. Čtyřicetikilo­metrová trasa vozem se protáhla na tři hodiny. To je důvod, proč už jsem se na daný ostrov nikdy potom nevrátil. A musím říci, že tentokrát nezafungovala ani cestovní kancelář, která předem neinformovala, že k přesunu z jednoho místa na druhé je téměř nezbytné ne si půjčovat auto, ale používat lokální transport. To jsou věci, které vás buď rozhodí, nebo se s nimi poperete, ale kladete si otázku: Proč bych na místě, kde si chci užít klid a relativní komfort, neměl mít dopravní orientační značení coby součást balíčku služeb, jež jsou mi nabízeny?
Dá se předpokládat, že si cestovatel k nám do Čech, Slezska či na Moravu bude moci celou dovolenou prohlédnout dopředu na internetu, jak to bývá zvykem v jiných zemích u dobře vedených resortů? Že dokonce bude vědět, v jak široké a velké posteli bude spát? Samozřejmě, že se toto kritérium může zdát okrajové. Je to ale jedna z věcí, která je s to daného člověka oslovit. Já, například, mám rád tvrdou postel a jsem ochoten jít do resortu, který mi ji nabídne. Je to maličkost, avšak pro mé konečné rozhodnutí budou hrát roli nejen markanty, ale i takovéto maličkosti. Nabídka služeb musí být komplexní. Nevím, jak by se vám líbilo, kdybyste si od nás koupil výrobek a chyběl u něho návod? Pokud to přirovnám k cestovnímu ruchu, je to totéž. Každý máme nějaké zájmy. Já např. fotografování. Chci jezdit do míst, kde jsem nebyl. Chci ale vědět, zdali a kde tam najdu zajímavé scenérie. Mám vytipovány země a cíle, ve kterých se na to nemusím ptát, protože si před cestou prohlédnu internet, kde mi taková místa ukáží a dokonce na ně zavedou.

Proč to dělají?
Protože si uvědomují hodnotu své lokality a kontinuálně ji mapují. Ví, že pro turisty bude atraktivní jen tehdy, budou-li o ní vědět. Lidé, kteří zajišťují ony podmínky, si uvědomují, že existuje konkurence a marketing. Nemuseli by to dělat, kdyby nebyli obklopeni konkurenčním prostředím včetně zahraničních turistických destinací, s nimiž soupeří o přízeň turistů. Použil jsem slovo marketing. Marketing má spoustu pouček. V cestovním ruchu platí jednoznačně: Když se budeš snažit získat zákazníka, musíš mu nabídnout to, co ho zajímá, aby byl ochoten za to zaplatit. Na tobě je, aby to, co zákazník platí, bylo rozumně zkalkulováno. Abys na tom netratil a abys tam dotyčného klienta přilákal podruhé i potřetí, protože na své dovolené tzv. „nevykrvácí“. Je třeba, aby se i v cestovním ruchu marketing opřel o čtyři základní Kotlerovy kameny. V českém cestovním ruchu však nejsou doposud vydefinovány a my nevíme, kde jsou hranice ceny. Kolik služeb, které národnosti, v jakém sortimentu máme nabídnout. Nevíme, jestli turisté více používají jedno nebo druhé médium, aby se o dané zemi víc dozvěděli. Neumíme využít možností internetu. A proč tomu tak je? Protože za patnáct let se nedá stihnout všechno. Daleko tristnější je, že se rozumným způsobem nereinvestují prostředky. Peníze, které jsou vytěženy z cestovního ruchu (tam kde funguje), umí současná garnitura přizpůsobit své zvláštní politice natolik, že to pro podnikatele v cestovního ruchu nemá moc význam. Čerpat ono pomyslné turistické zlato je možné jenom tehdy, pakliže tomuto podnikání napomáhá celé prostředí.

Proč to jde jinde lépe? Proč má řada evropských států pro využívání až neskutečně velkého množství synergických přínosů, plynoucích z multioborového cestovního ruchu, vytvořeny daleko lepší podmínky?
Protože chce.

Přišel jsem za vámi kvůli firemní a incentivní turistice…
Naše firma s tím má docela problém. Hodně dlouho jsem hledal, kam naše zaměstnance vyvezu na čtyřdenní podnikové školení. A protože jsme se zvětšili, zvětšily se nám i požadavky na lůžkovou kapacitu, velikost kongresového sálu apod. Mimo Prahu je to obrovský problém. Vhodné zařízení jsem našel až na Slovensku. Paradoxní na tom je, že když se podíváte na hesla, jako je „kongresová turistika“ nebo „incentiv trades“, najdete hromadu agentů, ale vůbec ne ta zařízení. Byl jsem zděšen, jak málo informací o konkrétních možnostech této sféry je shromážděno do nějakého informačního bloku. Kde jinde mám hledat, když je nebudu mít na webu a nebudu chtít jenom Prahu? Takže se obrátím na cestovní agenturu, ta to zadá incentivní agentuře, ta si najme člověka, který něco hledá a cena naskakuje o hluchá procenta.

www.olympus.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba