Menu

Je řada kongresů, které by rády do Prahy přivezly své delegáty

18. 05. 2006

Kongresové centrum Praha
má unikátní polohu na jednom z pražských pahorků a je jednou z dominant hlavního města České republiky. Je odtud nádherný výhled na panorama Prahy, kde se nad řekou Vltavou a okolními rozsáhlými parky odráží silueta Pražského hradu s mnoha věžemi kostelů, chrámů, paláců a starobylých budov nedalekého historického centra. Patří mezi velká a kvalitně vybavená evropská centra. Nabízí prostory pro nejrůznější akce, jakými jsou kongresy, konference, semináře, obchodní jednání, firemní prezentace, koncerty, divadelní představení, tiskové konference, výstavy, veletrhy, plesy, bankety a rauty. Nabídkou jednacích, banketních a výstavních prostor včetně zajištění doprovodných služeb je největším a nejkomplexnějším poskytovatelem těchto služeb na českém trhu. Kongresové centrum Praha disponuje 20 sály a 50 salonky s kapacitou od 12 do 2764 osob. Jeho chloubou je „Kongresový sál“, který zasahuje z prvního do čtvrtého patra. Na jeho úpravách se podílela skupina českých i zahraničních odborníků. Díky vynikající akustice je řazen mezi třináct nejlepších velkých koncertních sálů světa. Svými parametry je srovnatelný s londýnskou „Royal Albert Hall“, montrealským sálem „Wilfrid – Peletiera“ či „Bostonským symfonickým sálem“. Rozměry orchestrální mušle umožňují koncertování velkých hudebních těles o počtu stovky hudebníků, přičemž z hlediště je může sledovat až 2764 osob.

Kongresové centrum Praha nabízí:

Rozhovor s generálním ředitelem Kongresového centra Praha Ing. Michalem Kárníkem jsem začal otázkou, jaký byl pro Kongresové centrum Praha loňský rok.
Z hlediska počtu akcí úspěšnější než rok 2004. Realizovali jsme 375 akcí s průměrnou dobou trvání přes tři dny. Tedy cca tři akce denně. Byla období, kdy jich zde současně probíhalo až jedenáct. Přestože loni nebyl žádný veliký kongres, splnili jsme to, co jsme si předsevzali, a tak tržby byly opět vyšší. Navíc se nám podařilo prosadit, že většina služeb, které jsou na půdě Kongresového centra Praha realizovány, je fakturována prostřednictvím naší akciové společnosti. Máme tak lepší přehled o tocích peněz. Navýšil se i obrat v cateringu, a to díky spolupráci s firmou Zátiší Catering Group, která je generálním poskytovatelem těchto služeb. Uzavřeli jsme dohody i s poskytovateli dalších služeb, jako je AV technika, stavba výstav apod. V tomto směru se nám daří. Samozřejmě na konečná čísla, která má v současné době auditor (a nemůžeme je tedy zatím zveřejnit), působí řada věcí, které nejsme s to ovlivnit. Jsou to kurzové změny, a tedy i kurzové ztráty. Jak sílí česká koruna, je pro jedno z našich středisek – hotel Holiday Inn (kde je většina tržeb nasmlouvána v eurech) příjem jakoby nižší. Na druhou stranu, při splácení závazků (splácíme je v eurech) je pro naši akciovou společnost silná koruna výhodná.

Loni v listopadu předseda představenstva Kongresového centra Praha, a.s. a náměstek pražského primátora Jan Bürgermeister na tiskové konferenci informoval o tom, že se Praha, potažmo Kongresové centrum Praha, a.s., v počtu účastníků kongresových akcí v roce 2004 v porovnání s ostatními městy světa umístila na 6. místě, zatímco její velcí středoevropští rivalové Vídeň a Budapešť skončily na 8. a 34. místě (viz fulltextový vyhledávač www.e-vsudybyl.cz, článek: „Praha předstihla New York, Melbourne, Řím, Washington, Montreal, Tokio i Vídeň“
Existuje řada statistik hodnotících kongresovou turistiku. Jsme však přesvědčeni, že nejobjektivnější z nich je od ICCA (The International Congress and Convention Association), Mezinárodní asociace kongresových center a subjektů zabývajících se kongresovou turistikou.V jejich statistikách, co se týče počtu delegátů kongresů, byla Praha na vámi zmíněném šestém místě vyhodnocena již podruhé za sebou. Žebříček je ale sestavován podle různých kritérií. Podle počtu kongresů, počtu delegátů, a jsou tam i další kritéria. Z hlediska kongresového byznysu a hospodářského přínosu pro danou zemi či město je kritérium „počet delegátů“ nejsměrodatnější. Každý z delegátů totiž s sebou do místa konání kongresu přináší peníze a zpravidla je tam (cca 300 až 400 € na hlavu a den) i utrácí. Takže má-li Budapešť o třicet akcí více než Praha, je to jistě úspěch, ale protože má celkově oproti Praze jen polovinu delegátů, otáčí se tam daleko menší peníze než u nás.

Kongresové centrum Praha ožilo také díky dlouhodobým pronájmům a nájemcům komerčních prostor.
Objekt využíváme na krátké a dlouhodobé nájmy. Krátké, to jsou jednorázové akce, kongresy, koncerty, výstavy atd. a dlouhodobé – klasické pronájmy obchodních a kancelářských ploch. Loňský rok jsme končili s téměř plnou obsazeností. Ve vedlejší budově v Business Centru Vyšehrad sice bylo volných asi sedmdesát metrů čtverečních, ale i na tuto plochu v těchto dnech podepisujeme smlouvu. V hlavní budově nezůstal volný ani metr kancelářských a obchodních ploch. Snad pár metrů skladových prostor ve druhém nebo třetím suterénu. Jinak je vše obsazené a za slušné ceny. Tento byznys je velmi dobrý a jeho předpokladem je poskytování vynikajících služeb, což se pracovníkům Kongresového centra Praha daří. Zajímavé bude i to, co připravujeme na léto. Na severní terase nad Nuselským údolím chystáme výstavu devíti velkoformátových soch od tří významných českých autorů. Po dobu prázdnin o sobotách a nedělích k ní přibudou odpolední promenádní koncerty pro veřejnost. Měl by tu znít jazz, populár, dechovka – Hudba Hradní stráže atd., takže ožije i naše okolí.

Před rokem jsme hovořili o budoucnosti Kongresového centra Praha z hlediska investičního rozvoje.
To je komplikované téma, když si uvědomíme, jaké má naše akciová společnost z minulosti závazky a co všechno splácí. Ale víme, že čím větší kongres, tím větší ekonomický přínos pro našeho zřizovatele – hl. m. Prahu i pro Kongresové centrum Praha. Je řada kongresů, které by rády do Prahy přivezly své delegáty. Jedná se o akce s deseti až patnácti tisíci účastníky. Zatím to však není možné, protože prostory Kongresového centra Praha jim jsou, kupodivu, malé. Ne tak sály, salonky a další jednací místnosti, ale prostory pro doprovodné výstavy, které bývají součástí většiny velkých kongresů a zpravidla tyto kongresy financují. Vedeme řadu jednání, při nichž se nás organizátoři kongresů ptají, kdy rozšíříme zdejší výstavní plochy. Kdy že jim bude k dispozici uvažovaná hala. V současné době máme hotový projekt pro územní rozhodnutí, avšak stále hledáme cesty jak ufinancovat jeho realizaci. Přesto, že návratnost by měla být velmi dobrá, sami na tuto investici nemáme. Oslovujeme proto Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zkoušíme granty z Evropské unie a hledáme investičního partnera, který by se s námi na realizaci výstavby podílel.

Jaké podpory se vám dostává od hl. m. Prahy, jsem už částečně naznačil připomenutím tiskové konference náměstka pražského primátora Jana Bürgermeistera, na které informoval o úspěších Kongresového centra…
Jak z pozice pana náměstka Bürgermeistera, který je u nás předsedou představenstva, tak z pozice pana primátora Pavla Béma, který si vytvořil poradní sbor pro cestovní ruch a zejména pro kongresovou turistiku, cítíme podporu. Doufáme, že se v tomto směru zlepší i činnost Pražské asociace kongresové turistiky a že i ona bude pro rozvoj kongresů v Praze větším přínosem. I na poradním sboru pana primátora se hovoří o rozšíření výstavních ploch Kongresového centra Praha. Dostáváme tam možnost prezentovat tyto věci a diskutovat je s lidmi, kteří mají co mluvit do rozvoje kongresové turistiky v Česku. A samozřejmě nemohu pominout ani velmi dobrou spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism.www.kcp.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm