Menu

Je business travel lukrativní disciplínou?

26. 01. 2001

Business travel je v zásadě
Business travel je v zásadě lukrativní záležitostí. Klienti vesměs cestují vyšší třídou do vzdálených teritorií. Bydlí v luxusních hotelích. Půjčují si automobily vyšších tříd. Mnozí z nich požadují VIP servis. Přední firmy orientované na business travel poskytují služby na velmi vysoké úrovni. Hlavně poskytují důležité informace ze svého operačního systému tak, aby klienti každý měsíc dostávali přesné soupisy, jak kdo z jejich firmy cestoval. Jakými leteckými společnostmi. Kolik firma tímto cestováním uspořila apod. Klienti špičkových firem tak mohou dostat v kterýkoliv okamžik aktuální informace o naplňování své cestovní politiky. Byznys travel je oblastí vysoce kvalitních výstupů a drahých vstupů, a to nejen v oblastech souvisejících se samotným cesto­váním, ale i ve sférách motivace, výchovy a vzdělávání lidských zdrojů, prezentací a kongresových akcí.

Cestovní politika
Klienty travel business operátorů v minulém století v České republice tvořily především pobočky nadnárodních společností, které již od počátku chápaly důležitost informací a špičkové kvality služeb. S blížícím se koncem tisíciletí se do tohoto procesu včleňovala řada dalších firem, a to i ryze českých. Firem středních a menších, které si začaly uvědomovat důležitost centrálního
nákupu služeb a centrálního sledování ukazatelů. Dodnes ale u mnohých klientů – firem neexistuje jakákoliv cestovní politika. Zpravidla si v nich každý vedoucí pracovník, někde i pracovníci na nižších úrovních, může objednávat letenky či další služby na různých místech. Nedodržováním racionální cestovní politiky se tak firmy zříkají možností dosahování příznivých cen, kumulovaných objemů letenek apod.

Názory na business travel
Názory té které osobnosti na business travel jsou determinovány postoji majitelů či zájmy vlastní firmy. Pokud by kdo nerozvíjel sám sebe a své managerské aktivity v souladu s filozofií a strategií své firmy, bylo by to špatně. Kdo jde do business travelu, jde tam zpravidla z přesvědčení, že jde dělat byznys, tedy vydělávat peníze. To možná není zcela v souladu s tím, co je možné vidět u některých velkých hráčů na scéně světového business travelu. Ti v řadě případům právě produkt business travel propojují na své další produkty a vydělávají peníze v kombinaci těchto produktů. Na kombinaci služeb, ať už business travel – cesty za odpočinkem, business travel – finanční služby atd.

Kvalita a cena služeb
Způsob, jak vydělávat čistě na business travel, je založen na tradičních hodnotách každého servisního odvětví. Je prvořadé, aby vlastní servis měl vysokou kvalitu. Musí mít takový obsah, že za něj klient zaplatí správnou cenu. Je třeba si uvědomit, jak leckde, zvláště pak v České republice, tohle nefunguje. Lidé neznají definici služeb obecně. Obtížně se orientují při výběru dodavatelů služeb a stejně tak těžce rozhodují o správné ceně za tyto služby např. v oblasti zájezdů, veřejného stravování apod. V balancování obsahu a kvality služeb na jedné straně a správné ceny na straně druhé je obrovský problém. Je to věc, kterou mnohem lépe znají v USA a v západní Evropě. To vše za použití nejmodernějších technologií a s vědomím, že se samotný obor i trh velmi změnil. Použití moderních technologií znamená komplexní řešení pro klienta. Od poskytování informací, přes rezervace, účtování, statistiku, vystavování a doručování dokladů. To je komplexní systém, kde klient musí být velmi jednoduchým pokud možno kompaktním systémem pokryt ve všech oblastech. Bez komplexního pokrytí nebude mít nikdo šanci hrát významnou roli, a to nejenom na trhu business travel, ale v jakémkoliv odvětví. Ve službách obzvláště.

Vydělávat na samotném business travelu není jednoduché
Důležitý je pohled na globální trh z hlediska konkurence. I zde došlo k dramatickým změnám. Samozřejmě konkurence mezi servisními společnostmi je a bude. V branži na světovém trhu existuje jen několik velkých významných hráčů, což je z hlediska jiných odvětví docela neobvyklá situace. Pokud si klienti velké celosvětové firmy chtějí zadat zajištění servisu business travel jednomu velkému hráči, je jejich možnost výběru velmi omezená. To ale neznamená, že by tato situace byla jednoduchá. Už z ohledem na to, že právě největší hráči, pod tlakem obrovských celosvětových klientů, předkládají tak šílené cenové nabídky, že vlastní segment business travel pro dané servisní společnosti znamená pokud ne ztrátu, tak buď žádný nebo minimální zisk. To je pak dorovnáváno tzv. cross – sale – napojováním dalších služeb na klienta, na nichž se vydělává především. Dostat se mezi celosvětové hráče, kteří takto postupují s filozofií, že vydělávat na samotném business travelu nemusí, rozhodně není jednoduché.

Konkurence se rozšiřuje na dodavatele služeb
Nový fenomén na tomto trhu je, že se konkurence rozšiřuje i na samotné poskytovatele služeb. Například na letecké společnosti. Dnes je třeba v USA prodej letenek produktem číslo jedna na internetu. Objemově tvoří největší podíl. Prodej jde i přes agentury a hodně přímo přes letecké společnosti. Řada velkých leteckých společností už má velmi sofistikované prezentace na internetu s možností přímých rezervací, plateb kreditní kartou, vystavení letenky nebo palubenky na letišti. V zájmu uspoření 9 % distribučních nákladů letecké společnosti vymýšlejí nejen internetové prodeje, ale i různé varianty přímého kontaktu s klienty. Zde je opravdu velká konkurence společnostem orientovaným na business travel. Dochází velkým změnám, k velkým houpačkám. Některé letecké společnosti zavrhly agentury a jaly se prodávat přímo klientům. Po dvou letech takovéhoto experimentu byl prezident jedné z nich odvolán a nahrazen novým a letecká společnost se vrátila ke spolupráci v oblasti agenturního prodeje. Na jednu stranu tedy partneři – dodavatelé a zprostředkovatelé služeb, na druhou konkurenti. Travel business operátor je ale vždy akceptovatelný, pokud přichází s řešením, které má pro leteckou společnost smysl v oblasti distribuce. Tzn., když distribuční náklady zůstanou na rozumné úrovni a letecká společnost má své výnosy. Když dokáže perfektně obsloužit klienta a ten zaplatí správnou cenu, s níž bude spokojen, protože za ni obdrží perfektní službu. Všechny tři strany – dodavatel služeb, zprostředkovatel služeb a zákazník se tak dostanou do souladu.

**Lidský faktor, největší trumf **
Přes všechny vymoženosti v komunikaci a její dynamičnost, nikdy žádná technika nenahradí osobní jednání. Strategická rozhodnutí se budou vždy odehrávat v nějakém setkání, na schůzích představenstva správní rady dané firmy, na něž lidé přijedou z různých koutů světa. Business travel bude, protože budou služební cesty včetně těch na nejvyšších úrovních. Obrovská část světa ještě není pokryta technologiemi. To je směr, kam všechny velké firmy směrují své rozvojové aktivity. Rusko, Čína apod. Tam všude se bude cestovat. Tam není a ještě dlouho nebude možné dominantně prodávat zboží po internetu. Věřím v budoucnost business travelu jako branže i v rozvoj cestovního ruchu vůbec.
-JK-


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo