Menu

Japonská asociace v Česku
(147 USD na osobu a den)

27. 11. 2005

Japonsko je po USA druhou největší zdrojovou destinací turistů na světě už proto, že má 130 milionů obyvatel a průměrný plat zde činí zhruba 90 tisíc korun měsíčně. Japonská asociace cestovních kanceláří (JATA) je z ekonomických hledisek druhou nejvýznamnější asociací cestovních kanceláří na světě (po americké ASTA). Návštěva jejího prezidia v té které zemi měla vždy přímý vliv na rapidní nárůst příjezdu turistů z Japonska. Když například v polovině 90. let minulého století prezidium JATA navštívilo Irsko, okamžitě zde byl zaznamenán nárůst japonských turistů o cca 200 %. Prezidium Japonské asociace cestovních kanceláří při volbě mezi oficiálními pozváními Maďarska a Česka zvolilo pozvání ministra pro místní rozvoj Radko Martínka a vládní agentury CzechTourism. 4. listopadu tak na čtyřdenní oficiální návštěvu Česka přijelo jejích osmadvacet představitelů, vesměs prezidentů největších japonských cestovních kanceláří. Turisté z Japonska jsou dlouhodobě na prvním místě v útratě na osobu a den. V Česku je to 147 USD os./den (druzí jsou Rusové 144 USD os./den, třetí Izraelci 131 USD os./den). Letos také mají mezi turisty cestujícími do Česka (spolu s Brity) největší procentuelní nárůst, téměř 30 %. Tzn., že letos z Japonského císařství přijede do České republiky celkem na 180 tisíc turistů. Návštěva prezidia JATA a její zdárný průběh měly pro Česko klíčový ekonomický význam. Její program začal v Míčovně Pražského hradu (odkud jsou záběry) 4.listopadu slavnostní večeří za přítomnosti členů vlády, vládní agentury CzechTourism, prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a dalších osobností.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo