Menu

Jaký je dnešní GUARANT International

22. 05. 2005

GUARANT International
Společnost zabývající se organizací kongresů, konferencí a incentivní turistiky GUARANT International je předním organizátorem kongresové a konferenční turistiky v České republice. Od roku 1991, kdy byla společnost založena, získala obrovské zkušenosti v přípravě a organizaci velkých mezinárodních kongresů, konferencí, firemních akcí a v oblasti incentivní turistiky.

Velikost organizace
GUARANT International, který se již od počátku orientoval na konference asociací a firemní klientelu, zaměstnával koncem roku 1992 již 12 zaměstnanců. V roce 1998 to bylo už 26 a od roku 2000 je to dokonce 35 stálých zaměstnanců a 40 zaměstnanců na smluvní poměr. Během roku firma zaměstnává dalších 200 dodatečných zaměstnanců jako výpomoc při organizování kongresů.

Sídlo firmy
Od roku 1993 sídlil GUARANT International, tehdy ještě pod svým původním názvem GUARANT Ltd. s.r.o., v pronajímaných prostorech o velikosti 500 m2 v komerční zóně v Opletalově ulici č.p. 15. V roce 1999 se firma přemístila do nových, větších prostor o velikosti 800 m2. Nyní sídlí v dvoupodlažním zrenovovaném historickém domě v Opletalově ulici 22.

Obrat firmy
Obrat společnosti se v prvních letech pohyboval kolem 100 mil. CZK za rok. V roce 1999 obrat poprvé překročil hranici 300 mil. CZK za rok. Od té doby se obrat pohybuje kolem 500 mil. CZK za rok. Kolem 70 % obratu je připisováno mezinárodním konferenčním akcím (převážně lékařského charakteru), zbytek tvoří firemní klientela, místní akce a incentivní turistika (příchozí a odchozí). Vedení firmy se rozhodlo vytvořit silnou dodavatelskou síť a navázalo spolupráci se dvěma silnými partnery v oblasti cateringu a AV technologií (společnosti Intercatering a ProMoPro). GUARANT International je rovněž držitelem certifikátu ISO 9001:2000. Tento certifikát společnost získala v prosinci roku 2001 jako první v České republice v oblasti kongresové a konferenční činnosti.

Partnerství
GUARANT International je českým partnerem společnosti INCON (International Network of Conference Organizer) – firmy sdružující vedoucí PCO – profesionální kongresové organizátory po celém světě. GUARANT International využívá INCON pro vzájemnou spolupráci a sdílení znalostí. Společnost je rovněž zakládajícím členem PAKTu (Pražská asociace kongresové turistiky) – asociace podporující rozvoj kongresových služeb v Praze a městský kongresový marketing. Od roku 2004 je GUARANT International členem společenství ICCA – The International Congress and Convention Association v kategorii C – Professional Congress Organizer. Díky tomuto a také díky dobře založené pozici klíčového hráče v českém kongresovém průmyslu má GUARANT International dobré předpoklady pro ovlivňování budoucích kongresů a profilování konferenční scény v Praze. Budoucí strategie společnosti je definována – stát se lídrem pro střední a východní Evropu v poskytování komplexních kongresových služeb a dále jako poskytovatel služeb CorePCO (dlouhodobý kongresový organizátor) na celém světě.

Budoucnost
V současné době připravujeme otevření obchodních zastoupení v Londýně, Curychu s cílem podpory marketingu a akvizice klientů formou CorePCO. Dalším zvažovaným krokem je otevření pobočky v Moskvě, kde bychom preferovali kapitálový vstup do již existující společnosti zabývající se organizováním kongresů a incentiv. Pod hlavičkou GUARANT International a s využitím zkušeností a dobrého jména u klientů z celého světa bychom zde na rozdíl od obchodních zastoupení v Londýně a Curychu vybudovali komplexní organizační jednotku pro realizaci a rozvoj kongresových služeb v této destinaci. Cílový stav reprezentací firmy v destinacích Praha – Londýn – Curych – Moskva by nám měl vytvořit konkurenceschopné postavení vůči nejsilnějším organizátorům kongresů ve světě, a to především v oblasti nabídky CorePCO.

www.guarant.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba