Menu

Jakož pak zevlů těch, víc ústy než očima se dívajících, dosti sem tu viděl

27. 10. 2014

Jakož pak zevlů těch, víc ústy než očima se dívajících, dosti sem tu viděl; mne pak že do brány předce vedli, tomu sem rád byl, vždy také, co za tajemství ta Moudrost světa má, vyrozuměti žádostiv jsa. Než i tu sem bez příhody nebyl. Strážní zastoupíc mi examinovati začnou, co tu chci; nýbrž ^^1^^ začnou zpět hnáti a strkati i opřáhati^^2^^. Ale Všudybud, jakožto i tu známý, jim za mne nevím co odpověděv a za ruku ujav, předce mne provedl až na první plac.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1624

^^1^^ba dokonce, ^^ 2^^ruce napřahovat

V den zahájení 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu jsem byl v Brně na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, na němž podnikatelé diskutovali společně s premiérem, ministry, předsedou Asociace krajů ČR a dalšími osobnostmi. Mimo jiné tam zaznělo, že importem zboží a uzavíráním se spotřebitelům žádný stát nebohatne. Bohužel, co se týče využívání kupní síly zpoza hranic, český byznys dusí převažující názor, že ji tu nepotřebujeme. Doteď tak národ toleruje bojkot dálničních spojení Brno-Vídeň, Praha-České Budějovice-Linec aj. Doteď je proto pro divné existence operující v zemích, jejichž občané mají vůči Česku vízovou povinnost, řečeno slovy Jana Wericha, dobrým bydlem býti bidelníkem, rozhodujícím, kdo smí a kdo nesmí svými útratami podporovat výkonnost českého hospodářství. Cestovní ruch ale umí přinášet blahobyt nejen „bidelníkům“ parazitujícím na české podstatě. Je s to zvyšovat kupní sílu a příliv peněz do veřejných rozpočtů v každé navštěvované zemi. V případě Česka o stovky miliard korun ročně. Jenomže to by tu nesměla scházet společenská poptávka po takové formě obchodování. To by, i v zájmu strojírenských a ostatních exportujících firem, bylo záhodno výrazně lépe budovat image Česka coby úspěšné, oblíbené země. Proč? Protože lidé – investoři, obchodní partneři i spotřebitelé – obvykle bývají mínění, že úspěšná a oblíbená země nebude produkovat špatné výrobky.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba