Menu

Avšak toto mi bylo divné, že jedné a též píšťalky zvuk jedněm se tak hrubě líbil, že se skákání zdržeti nemohli; druhým tak se mrzutý zdál, že uši zacpávali a v stranu běželi; aneb poslouchali a rozkvílíc se usedavě plakali. I řekl sem: „Totoť jest potvorného cosi, jak to jedna a táž píšťala jedněm tak sladce, druhým tak trpce zní.“ Tlumočník dí: „Rozdílnost ne zvuku, než sluchu to působí. Nebo jakož pacientům jedno a též lékařství nejednostejně operuje1, jak čí nemoc, tak tato, jaká jest čí vnitř passio2 aneb k věci náklonnost, takový zevnitř3 o ní zvuk, sladký neb hořký.“

Jaká jest čí vnitř passio aneb k věci náklonnost

27. 11. 2005


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1léčení, lék působí 2vlastnost 3venku


Česká kuchyně je tak zdravá a nápaditá, jak jí kdo umí uvařit. To, čeho se nám v Česku nedostává, není rozmanitost a kvalita tradiční kuchyně historických zemí – Čech, Moravy a Slezka, ale sebevědomí leckterých nás samotných. Často nedoceňujeme odkaz předchozích generací a ani své vlastní možnosti a snažíme se přizpůsobovat víc, než je zdrávo. Více hrdosti by rozhodně neškodilo nejen české gastronomii. Skuteční profesionálové by totiž měli perfektně zvládat nejen mezinárodní a českou kuchyni, ale měli by mít i náklonnost k zemi, v níž se narodili.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba