Menu

Radomír Božek (1956), vynálezce a inovátor unikátních úsporných zařízení na vodovodní baterie, sprchy a WC. GrA: dědeček Jan Slačík, majitel Sodovkárny Marylla (založena 1933).  CO: autor 17 uznaných a registrovaných patentů: 5× ČR, 4× SR, 2× Německo, 2× Ukrajina, 1× Maďarsko, 1× Francie, 1× Polsko, 1× Indie; vynálezce vodního automatu, který reprezentoval Česko na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně; spolutvůrce programu VodaOnline – dálkové správy zamezující haváriím a nechtěným únikům vody. Aw: držitel TOP Czech Quality 1. stupně 2011; 1. místo cena Futurum – pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR 2012; 3. místo E.ON Energy Globe Award ČR 2012. Me: Cech topenářů a instalatérů ČR. Ach: Osobní přínos k ekologii. Dlouholetý propagátor šetření podzemních vodních zdrojů a energie na ohřev vody. Iniciátor společenského povědomí zaměřeného na boj se suchem a plýtváním vodou.** H:** zah­rada, motokros. RoS: Snažit se něco smysluplného vytvořit. 

Jak ušetřit padesát procent vody aneb Watersavers

04. 11. 2019

Radomír Božek brněnskou firmu Watersavers založil před patnácti lety. Jeho patenty a produkty s unijní ochrannou známkou jsou zaměřeny na úsporu vody u umyvadel, na toaletách a ve sprchách. Pokud se vodovodní baterie v objektech hotelového typu (hotelech, domovech důchodců, vysokoškolských kolejích, nemocnicích, školních zařízeních, sportovních areálů apod.) osadí jeho patentovanými produkty, lze dosahovat čtyřiceti až padesátiprocentní úspory vody. Firma Watersavers své patentované výrobky vyváží do Indie, Ruska na Slovensko aj. Jejím hlavním odbytištěm ale zůstává Česko. Referenční list firmy Watersavers obsahuje stovky objektů, vládních a dalších administrativních budov, hotelů, nemocnic, kolejí, škol, fabrik, sportovišť, maloobchodních areálů atd.
Pane Božku, tenhle rok jste získali zakázky i v Chorvatsku.
Ano, naše výrobky si do sprch, umýváren, koupelen a toalet objednaly nejen tamní hotely, ale i chorvatské ministerstvo obrany, nemocnice a dokonce i Hajduk Split, který začátkem minulého století v hospodě u Pinkasů v Praze založili chorvatští studenti jako vůbec první chorvatský fotbalový klub.
Umyvadlové a sprchové baterie osazené našimi šetřiči vody jsou od standardních vodovodních baterií k nerozeznání. Hotelový host nebo jiný uživatel tak netuší, že během mytí spotřebovává o polovinu méně vody, než kdyby si ji pouštěl z neupravené vodovodní baterie. Přitom množství vody plně dostačuje na běžnou hygienu. Každý náš šetřič lze nastavit na různé průtoky podle toho, jaký výstup zákazník preferuje. Při šesti barech tlaku vody ve vodovodních trubkách lze šetřič nastavit na průtoky od 3,5 litru do 14 litrů za minutu. Systém je antivápenný. V našich spořičích se vodní kámen zkrátka neusazuje. Záruka na ně je pět let a v provozu vydrží dvacet a více let. V hotelích je běžná úspora vody opravdu až 50 %. V administrativních budovách, kde se lidé nesprchují, je to 20 až 30 % vody. Naším dalším patentem je WC stop, který instalujeme do klasických záchodových splachovacích zařízení a geberitů. Spoří až 70 % vody jinak by prosplachované vody. Každý uživatel toalety si muže určit, jak velkým množstvím vody potřebuje spláchnout. Jestli litrem, dvěma, nebo plnou nádrží.

Co způsobuje, že váš patent šetří vodu, aniž to člověk, který si například myje ruce, pozná?
Silné properlení. Systém tzv. dutého properleného válce. Iluze, kdy myjící se člověk vidí z kohoutku vytékat plný proud vody. Ve skutečnosti ale zprostřed perlátoru nic neteče a vzniká ta až padesátiprocentní úspora na průtoku. Samozřejmě, pokud si chcete napustit kýbl vody, musíte si napustit kýbl vody. Pokud bych to směl odlehčit: Měli jsme v tomto směru úsměvný telefonát, kdy jeden starší pán reklamoval, že si od nás koupil šetřič vody, napustil si plnou vanu, a nic neušetřil.

Jste nositelem slavného jména. Český vynálezce, mechanik a konstruktér Josef Božek postavil v českých zemích první parovůz. Vy zase zkonstruoval unikátní šetřiče vody, kterými se honosí nejedno zařízení aspirující na titul „Zelený hotel“. Vaše patenty nejen že šetří výdaje za vodu, ale i významně přispívají k racionálnímu hospodaření s vodou a k ochraně životního prostředí. Jak jste se k nim dobral?
Původně jsme dělali sanitární techniku. Vybavovali hotely, nákupní centra, vysokoškolské koleje, domovy důchodců apod., které se stavěly zejména v Praze. Při té příležitosti jsem se setkával s rádoby šetřiči vody importovanými do Česka. Částečně vodu sice šetřily, ale trpěly spoustou nedokonalostí, takže jsem začal přemýšlet, jak zkonstruovat a vyrábět lepší a účinnější perlátory splňující obecně požadované parametry. Tedy, aby přinášely úsporu vody, nezarůstaly vodním kamenem a uživatelé koupelen a umýváren netrpěli pocitem, že jim je odpíráno standardní množství vody. Navíc různé tlaky ve vodovodních stoupačkách nastolují potřebu provozovatelů hotelů a dalších objektů, aby jim ze všech kohoutků tekl stejně intenzivní proud vody. Zaměřil jsem se proto i na regulaci průtoku v závislosti na tlak vody ve stoupačkách. Každý náš výrobek je tak možné nastavit na různé průtoky.
Zajímavý spořič máme i do sprch, který rovněž umožňuje dosahovat cca 50% úspory teplé a studené vody. Nastavit průtok je možné na 6 až 14 litrů za minutu. Standardem je 10 litrů za minutu. Ostatně teplá voda je markantně dražší, než studená. Cena kubíku studené vody se pohybuje kolem devadesáti korun, a k ní si přičtěte cenu za ohřev. Podle toho, čím se voda ohřívá (jestli elektřinou nebo plynem atd.), vychází náklady na ohřev jednoho kubíku na zhruba na tři sta korun. Je tedy možné, že někdo platí i kolem čtyř set korun za kubík teplé vody. Když v hotelu ze sprchy (bez našich spořičů) teče dvacet litrů teplé vody za minutu, a někteří hosté se dokážou sprchovat i čtvrt hodiny, reprezentuje to 300 litrů teplé vody. No, a po takovém trojím sprchování je čtyři sta korun v kanále. Pořizovací cena našeho spořiče do sprchy je kolem tří set korun, takže návratnost této investice je v několika málo dnech.

Opravdu dokážete u výškových staveb vyladit vodovodní baterie tak, že z nich i v nejvyšších patrech voda teče stejně, jako v dolních?
U vysokopodlažních objektů, například hotelů, opravdu může být ve stoupačkách mezi tlakem vody v dolních patrech a horních patrech velká disproporce. Z vodovodního řadu do budovy zpravidla vede nějaká odbočka – potrubí, které má určitou světlost a kapacitu průtoku. Problém u výškových objektů, například hotelů, obvykle nastává ráno, kdy se kumuluje splachování záchodů, sprchování apod., kdy potrubí přivádějící vodu do objektu tak rychle nestačí doplňovat objem spotřebované vody. V horních hotelových patrech tak ve stoupačkách může natolik poklesnout tlak vody, že se lidé nejsou schopni pohodlně osprchovat, protože většina vody vyteče v nižších patrech. My však nabízíme řešení, neboť lze vyregulovat průtoky a tedy i vybalancovat tlak vody v rámci celé budovy. Ve spodních patrech, kde do umyvadel standardně teče 15 litrů vody za minutu, její průtok našimi spořiči stáhneme na pět nebo šest litrů za minutu. Obdobně u záchodů a sprch. Voda, která se ušetří v dolních patrech, se pak dostává do horních pater. Jelikož je každý náš šetřič nastavitelný, lze vybalancovat celý dvaceti třicetipatrový hotel tak, že ve špičce ve stejnou dobu z vodovodních kohoutů poteče ve spodním patře pět šest litrů za minutu a úplně nahoře také pět šest litrů za minutu. No a samozřejmě, hotel ušetří čtyřicet až padesát procent výdajů za vodu, aniž hotelový host zaznamená, že by se na něm šetřilo. A pochopitelně je to ekologické. Hotel šetří nejen peníze ale i vodní zdroje. Naše patenty už jsou odzkoušeny ve stovkách hotelů na řadě míst světa.

Jak přesvědčujete „nevěřící Tomáše“?
Při obchodních jednáních účinnost našich patentovaných šetřičů prezentujeme praktickou ukázkou, kdy se klient může osobně přesvědčit, jak fungují. Ukázka netrvá nikterak dlouho. Speciální měrkou u stávající vodovodní baterie změříme, kolik z ní za deset vteřin vyteče vody. Pak na ni namontujeme náš vodní šetřič. Na vzhledu proudu vody tekoucí z upravené baterie rozdíl nepozná, avšak měrka mu ukáže, že během deseti vteřin do ní natekla pouhá polovina vody.

Ve vodovodním vedení mezi vodárnou a objekty odběratelů se (podle stavu potrubí) se v zemi může ztrácet určité množství vody.
Voda se může ztrácet nejen před hlavním uzávěrem vody do objektu. Způsob, jak si to ohlídat, je možné najít na stránkách www.vodaonline.cz, kde jsou základní informace a instrukce o našem projektu VodaOnline, který permanentně hlídá spotřebu i eventuální úniky vody. Prostřednictvím SMS zpráv ihned hlásí havárie. Menší úniky vody oznamuje reporty do počítače nebo chytrého telefonu. K systému se lze připojit takřka kdekoliv. Jeho čidla se instalují na hlavní nebo podružný vodoměr. Jsou napájena dvěma tužkovými bateriemi. Lze je tak instalovat i do vodovodních šachet, do nichž není veden elektrický proud ze sítě. Komunikace se děje přes internet věcí. Data, která mikropočítač nasbírá, během milisekundy v určitém algoritmu posílá do systému. Systém VodaOnline už mnoho našich klientů uchránil od výdajů za nechtěně vyplýtvanou vodu. Informoval o haváriích na hotelích, ve sportovních areálech, když tam například prasklo potrubí a voda se nepozorovaně vsakovala do země, takže bez něj by se únik vody těžko kdo zjistil. Nastane-li takový případ, systém VodaOnline jej nejpozději do dvou minut takovou detekuje a posílá varovné SMS. VodaOnline je v provozu půldruhého roku, a tímto systémem už jsou vybaveny desítky hotelů, fabrik, škol atd. Šestkrát do hodiny sbírá data, posílá do komputeru, kde se zobrazují formou přehledných grafů. Klient tak má okamžitý přehled o odběru vody.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo