Menu

Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?

29. 11. 2016

Pod záštitou Vysoké školy obchodní v Praze, Nadace ZET, Vysoké školy podnikání a práva, Paneurópské vysoké školy se pod názvem „Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?“ uskutečnila 15. listopadu 2016 v hotelu Olšanka v Praze konference moderovaná Adriánem Podskľanem a Romanem Dvořákem s ekonomy, podnikateli a manažery, mezi nimiž figurovali Jaromír Veber, Pavel Vosoba, Lukáš Kovanda, Tihomir Erdeljac, Petr Zavoral, Jaroslav Žižka, Jiří Gerner, Jiří Platek, Alžbeta Kiráľová, Iveta Hamarneh, Michaela Haladová a Anton Uhnák. Konference se zabývala tím, jak mohou firmy reagovat na měnící se prostředí a zvyšovat schopnost napomáhat své zemi k dlouhodobé prosperitě.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001