Menu

Tlumočník dí: „Já nevím, jak a čím tobě zadosti učiniti, tak zmotané hlavě. Jestližeť se ani svět ani lidé, ani práce ani zahálka, ani umění ani neumění, sumou žádná věc nelíbí, co s tebou již dělati, co v tom světě víc schvalovati, nevím.“
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

Jak a čím tobě zadosti učiniti, tak zmotané hlavě

25. 03. 2012

Kam nemůže politik, může obchodník. Moudrý politik ví, že rozvoj obchodu pomáhá jeho zemi. Proto dělá vše pro jeho podporu. Cestovní ruch není nic menšího než platforma syntetizující možnosti vnitřního obchodu a exportu. Dvacáté století otevřelo brány mnoha lidem, kteří chtěli cestovat a poznávat cizí země. A cesty za byznysem? Pomocí informačních technologií lze sice hodně vyřídit, ale osobní kontakt nic nenahradí. Po pádu železné opony se v Česku cestování bere jako samozřejmost, a to je dobře. Pobyt v cizí zemi obohacuje poznatky, inspiruje a pomáhá odbourávat xenofobní tendence. Díky tomu většina lidí zjistí, že doma je stejně nejlépe, což je důležité pro duševní zdraví národa. A bude se cestovat víc. Odkud? No, podle hospodářské situace v té které zemi. Přitom vliv na kupní sílu jejích obyvatel budou mít i útraty spotřebitelů odjinud – domácích a zahraničních turistů. A protože cestovní ruch národním ekonomikám přináší domácí a zahraniční inkaso v řádu desítek miliard eur, vytváří a indukuje obrovská množství pracovních míst, dochází nejen k soupeření o to, v které zemi je úžasněji, ale i k boji na poli obchodní propagandy, ve které zemi je co špatně, jehož se u nás účastní „pátá kolona“ hlupáků a zaprodanci, kterým je odporná vize prosperující pohostinné sebevědomé České republiky.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba