Menu

Islám a Evropa aneb tolerance k intoleranci 

08. 07. 2015

Vždycky jsem se stavěl kriticky k rozmývání identit, které zachvátilo Evropu a Severní Ameriku v době postmoderny. Jsem odpůrce multikulturalismu a jsem pro posilování identity evropské i národní. Je třeba vědět, že rovnost diskursů končí tam, kde jsou vražděni a ponižováni lidé, kde trpí lidská důstojnost a kde se ničí tisícileté kulturní hodnoty.
Měl jsem to štěstí, že jsem mluvil osobně s Čingizem Ajtmatovem. Tento velký kyrgyzský spisovatel, zvláštní velvyslanec Kazachstánu, byl hostem kazachstánského národního dne v Evropském parlamentu. Vrátil jsem se k myšlence, kterou kdysi vyjádřil po vydání svého románu Popraviště. Zaujalo mě, že muslimský autor učinil hrdinou svého románu o lidské odpovědnosti křesťana Kallistratova. Ajtmatovova odpověď mne ohromila: on, jako člověk vzešlý z muslimského prostředí, věděl, že islám nemá koncept morální osobnosti! Proto učinil hrdinou svého románu křesťana.
Začal jsem se o věc zajímat více a musel dát Ajtmatovovi za pravdu. Nedávno jsem četl rozhovor s krásnou a inteligentní ženou jménem Sabatina James (rozhovor s ní v němčině je i na internetu). Dozvěděl jsem se z něj řadu věcí, o kterých stojí za to přemýšlet.
Sabatina James se narodila v Pákistánu a postavila se na odpor proti sjednanému sňatku. Chtěla totiž studovat hudbu. Uprchla do Evropy, kde se stala křesťankou. Založila síť, která pomáhá ženám postiženým podobným životním příběhem. Její příbuzní se ji totiž opakovaně pokusili zavraždit a ona sama je nucena žít pod policejní ochranou. Podle jejích informací je každý rok na území Evropské unie zavražděno svými příbuznými na tři tisíce žen, které nesouhlasí s dojednaným sňatkem. Tři tisíce! Sabatina je kvůli změně víry v ještě horší situaci.
 
Miloslav Ransdorf


http://europa.eu/index_cs.htm
www.ransdorf.com

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba