Menu

Informační systémy dopravy osob

25. 02. 2001

ČESMAD Bohemia za účasti ministra dopravy a spojů ČR Ing. Jaromíra Schlinga a manažerů dopravních společností uskutečnil 8. února na pražském Výstavišti doprovodný odborný program věnovaný autobusové přepravě. Pan ministr spolu s viceprezidentem společenstva ČESMAD Bohemia Ing. Jaroslavem Hanákem hovořili k aktuálním otázkám. O změnách v podmínkách provozování zájezdové dopravy hovořili Ing. Dvořáček a Ing. Turin z Ministertsva dopravy a spojů ČR. Paní Štefkovičová (ČESMAD Bohemia) informovala o možnostech v oblasti školení v autobusové dopravě. Novinky v informačních systémech dopravy osob přednesl RNDr. Jan Kotík (ČSAD SVT Praha, s.r.o.) a Vojtěch Hromíř (ČESMAD Bohemia).

Jan Hamza potvrdil vizi kompletních jízdních řádů
Na rozdíl od ostatních států máme v České republice k dispozici kompletní jízdní řády autobusové, vlakové, letecké a městské dopravy. Jízdní řády lodní dopravy budou k dispozici od zahájení její letošní sezóny. Tuto „vodní“ novinku zde osobně potvrdil Jan Hamza, předseda představenstva Pražské paroplavební společnosti, a.s.

Aleš Hejkal přislíbil data za standardních podmínek
Předností komplexu jízdních řádů je jednoduchá obsluha, která Vám umožní snadno a rychle vyhledat tzv. „optimální“ spojení dle různých kritérií s využitím kombinací vybraných druhů doprav a jazykových mutací (např. v nejkratším možném čase, s minimálním počtem přestupů). Můžete jej vyhledat na internetu, v samoobslužných stojanech s dotykovou obrazovkou v centrech cestovního ruchu nebo zakoupit ve formě elektronického jízdního řádu na disketách nebo CD. Garantem CIS JŘ (centrální informační systém jízdních řádů) a provozovatelem vysoce navštěvovaného vyhledávacího informačního systému o jízdních řádech (přes milion návštěv v prvním zaváděcím roce, v 6 světových jazycích včetně ruštiny) na adrese www.jizdnirady.cz je akciová společnost ÚAN Praha Florenc. Největší komplikace byly až dosud s daty jízdních řádů od stovek dopravců pravidelné autobusové dopravy. Generální ředitel ÚAN Praha Florenc a.s. RNDr. Aleš Hejkal přislíbil, že i tento problém v nejbližší době pomine a data budou k dispozici za standardních podmínek pro všechny zájemce.

Kotíkovo nácestné místenkování do rekreačních oblastí
Prostřednictvím internetu se známý AMS – automatizovaný místenkový systém pravidelné autobusové dopravy – stal technicky i ekonomicky akceptovatelný pro většinu cestovních kanceláří. Více než 100 prodejních pracovišť v České a Slovenské republice nabízí mezinárodní i vnitrostátní jízdenky autobusových spojů zhruba 200 dopravních společností. Díky nácestnému místenkování zvláště do rekreačních oblastí lidé často volí cestu autobusem raději než vlastním vozem. Důvodů je více: auto může zapadnout sněhem, být odcizeno apod.. Autobusem můžete poslat sebe i kohokoliv jiného tam i zpět s tím, že má zajištěno místo k sezení a že nastoupí či vystoupí přímo ve své nejbližší nástupní a cílové zastávce.

Internetový portál autobusové dopravy
AMS směřuje i do Evropy. O jeho využití v zahraničí jednal na veletrhu Holiday World generální ředitel Čedoku Ing. Miroslav Res a zástupci mezinárodních dopravních firem. Úplnou novinkou, kterou připravuje Česmad Bohemia s ČSAD SVT Praha, s.r.o. je Internetový portál autobusové dopravy. Pro jeho vznik existuje řada dobrých důvodů, jak z hlediska provozovatelů autobusové dopravy, tak z hlediska cestovních kanceláří, popř. cestující veřejnosti. Měl by všem zájemcům dát možnost najít bez zdlouhavého surfování po internetu všechny dostupné informace z jedné adresy na síti. Portál bude otevřený v tom smyslu, že se nebude uzavírat žádným zdrojům informací a žádným partnerům. Téma autobusové dopravy je dostatečně ohraničené a přitom tak obsáhlé, že potřeba soustředit informace pro uživatele je nasnadě. Spuštění portálu se očekává v dubnu 2001.

Další informace o autobusové dopravě najdete na adresách


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar