Menu

Informace z ACK ČR

27. 04. 2018

Člena představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR Ing. Stanislava Zímy jsem se zeptal na aktivity jejich asociace.
K těm patří dohled nad legislativou implementující evropské směrnice, což bude mít za následek úpravu zákona 159/1999 Sb. Tou nejmarkantnější bude zřízení garančního fondu, kde finanční příspěvky cestovních kanceláří a používání nashromážděných peněz jsou body, kvůli kterým ACK ČR důsledně vstupuje do jednání se zákonodárci a legislativci. Snažíme se, aby do nového zákona a jeho prováděcí vyhlášky byly implementovány poznatky z praxe.
Další věcí je komentování situací ve světě. ACK ČR má hodně informačních zdrojů a často i spolupracovníků na mnoha místech, takže jsme s to situace objektivně vyhodnotit.
Novinkou, kterou ACK ČR chystá, je cestovní poradenství. Spočívá v tom, že klienty cestovních kanceláří i nezávislé cestovatele budeme informovat o úskalích, která je mohou v destinacích čekat. Uvedu-li příklad, tak třeba v Thajsku není moudré na plakát s thajským králem cokoli přimalovávat. V Thajsku je to těžký zločin. Každá země může mít jiná pravidla pro dovoz léků nebo alkoholu. V Itálii nebo jiné zemi EU vás může zaskočit, že budete-li mít u sebe v hotovosti víc než 10 tisíc eur, můžete mít problémy s celníky a policií. Nebo že pokud si přes nějaký server zakoupíte letenky a nepřiplatíte seeting, může každý člen rodiny sedět v jiné části letadla. Na takovéto situace budeme upozorňovat a i radit, jak se chovat v krizových situacích.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2019
02/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon