Menu

Implementace Národní soustavy kvalifikací

27. 10. 2013

Konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a TREXIMA, spol. s r. o., pořádali 3. října 2013 v TOP HOTELU Praha konferenci „Implementace Národní soustavy kvalifikací“. Byla zaměřena na představení výsledků zavádění principů Národní soustavy kvalifikací u zaměstnavatelů a na zprostředkování poznatků o tom, co tyto principy přinesly do praxe firem. Součástí konference bylo slavnostní certifikování firem, které principy Národní soustavy kvalifikací zavedly do své personální praxe a významně tak přispívají ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávaní. Národní soustava kvalifikací je vytvářena a rozvíjena v projektu NSK2, jehož příjemcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a řešitelem Národní ústav pro vzdělávání. Konsorcium je dodavatelem zakázky „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace a provozu sektorových rad“.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba