Menu

Imatrikulace posluchačů

31. 10. 2004

Slavnostní imatrikulací za účasti významných osobností akademického a společenského života zahájili 6. října 2004 v sále Boccaccio Grand Hotelu Bohemia studium noví posluchači Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Rektorka vysoké školy doc. Ing. Věra Seifertová, CSc. nové studenty oslovila s tím, že základním pilířem fungování školy je kvalita. Konstatovala, že Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství je s praxí úzce spjatá výběrová škola pro manažery a podnikatele v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství.www.vscrhl.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001