Menu

Tehdy vede mne Všudybud po schodech na jakés pavlače, kdež hromady uzřím lidí žebříky dělajících a k obloze přistavujících: pak lezoucích zhůru a lapajících hvězdy a roztahujících přes ně šňůry, pravidla, závaží, kružidla, a cesty běhů jejich měřících. O čemž někteří usadíc se regule psali, kdy, kde a jak se které scházeti neb rozcházeti mají, vyměřujíce. I podivil sem se opovážlivosti lidské, že až do nebe se zpínati a hvězdám regule dávati smějí: a zachutnav sobě to tak slavné umění, živě sem se ho i sám také chápati počal. Ale poobírav se s tím, čistě sem spatřil, že hvězdy jinák, než jim tito houdli, tancovaly.

I podivil sem se opovážlivosti lidské, že až do nebe se zpínati a hvězdám regule dávati smějí

21. 03. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


Vstupem do Evropské unie se podnikatelským subjektům registrovaným v Česku ani ne tak otevřely trhy původní patnáctky, jako se Česko stalo místem vyskladňování superdotovaného zboží firem z těchto zemí a náš stát donátorem laciné pracovní síly. Je tedy namístě ptát se, kam budou letos turisté jezdit. Přejme si, aby co nejvíc do České republiky a po České republice. Jejich trajdání, kochání se a utrácení peněz je totiž nevyčerpatelným zdrojem příjmů. Tedy na rozdíl od vápence, zlata, stříbra, uranu, uhlí, ropy atd., u nichž přemnohé z našich nalezišť se už podařilo vytěžit předchozím generacím nebo, jako např. v případě cukru, zakázat Evropské unii. Podnikatelské aktivity cestovního ruchu a na ně navazující hospodářský rozvoj země jsou pro stát daleko dlouhodobějším zdrojem a stabilnějším generátorem pracovních míst než dotované záměry investorů pobízených čerpat v Česku daňové prázdniny. Čípak asi regule k udílení investičních pobídek motivují? A ve jménu čeho? Lepších zítřků? Čích?
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba