Menu

I vejdeme opět kamsi, a aj, tu na tak vysokých a širokých stolicích seděli, že řídký k nim přistoupiti a dosáhnouti mohl, kromě po nástrojích. Měl zajisté každý dlouhé jakési místo uší z obou strán trouby, do nichž když kdo co mluviti chtěl, šeptati musil. Ale byly oklikovaté^^1^^ a děravé, mnoho slov, než se hlavy doneslo, mimo ven vybíhalo: a která došla, na větším díle změněná docházela. Což sem odtud znamenal, že se ne vždycky mluvícím odpověd dávala, někdo, i dosti tuze volaje, dovolati se do mozku nemohl: někdy se dávala odpověd, ale nic k věci. Podobně místo očí a jazyku trouby byly, skrze něž se často jinák, než věc byla, vidělo, a jinák, než sám třeba pán mínil, odpovídalo.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

^^1 ^^) zakřivené

I dosti tuze volaje, dovolati se do mozku nemohl

20. 06. 2011

Lázeňská léčba zpravidla řeší následek těžkého onemocnění. Při včasném absolvování však může poškození zdraví zabránit. Jejím výsledkem, zvláště u dětí, totiž bývá odstranění příčin onemocnění a navození adaptačních mechanismů zdravého člověka. Ty tam jsou ale doby, kdy klientelismus neměl až tak zásadní vliv na české věci veřejné. O tom, jak až moc jsou preferováni pacienti-spotřebitelé mj. svědčí úbytek dětských léčeben a obstrukce při přidělování komplexních léčebných lázeňských poukazů. Po armádních zakázkách (které v Česku netřeba národu zdůvodňovat) jsou totiž výdaje na zdravotnictví společensky nejodůvodnitel­nější. Celý medicínský obor, opírající se o přírodní léčivé zdroje, o v lázeňství po generace cizelovaný um lidských zdrojů a výsledky vědeckých výzkumů balneologů, je tak pasován do role nepřítele státu. Nechávám na čtenářích Všudybylu, abyste si na opačnou stranu rovnice dosadili ty, kteří v Česku předvádějí, že: „Stát jsem já!“. Důsledkem je, že v populaci roste podíl chronicky nemocných dospělých, veřejné výdaje na zdravotnictví a záchrannou sociální síť a útlum v řadě lázeňských míst, na čemž, kromě těch „stát jsem já“ ostatní proděláváme.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba