Menu

Vtom, aj, opět začne se troubení: za kterýmž zvukem když jich mnoho běží, i já také, spatřím jakéhos, an krám rozkládaje, lidí k spatřování a kupování předivných tajemství nabízí, kteráž pry z pokladů nové filozofie vzatá jsou a všechněm tajné moudrosti žádostivým zadosti učiní. I byla radost, že tu již svaté Růžové bratrstvo zjevně se a štědře poklady svými zděluje; přistupovali a kupovali mnozí. Všecko pak to, což se prodávalo, zavinuté bylo v škatulích, kteréž malované byly a s všelijakými pěknými nápisy: Porta sapientiae; Fortalitium scientiae; Gymnasium universitatis; Bonum macro-micro-cosmicon; Harmonia utriusqve cosmi; Christiano-cabalisticum; Antrum naturae; Arx primaterialis; Divinomagicum; Tertrinum catholicum; Pyramis triumphalis; Hallelujah, etc.1 Každému pak, kdo kupoval, zapovědělo se odvírati. Nebo tajné té moudrosti že taková jest moc, že pronikáním operuje2: ale kdyby se odevřela, že by vypáchla. Nicméně všetečnější někteří nezdrželi se, aby odevříti neměli: a nalezše škatule své naprosto prázdné, ukazovali jiným; kteříž když také své zodvírali, nenašel žádný nic. I křičeli: „Podvod, podvod,“ a zůřivě člověku tomu mluvili: ale on je pokojil, to nejtajnější tajností býti pravě, že věci ty, kromě Filiis scientiae3, nespatřitedlné jsou, čehož jednomu z tisíce že se nedostává, on že tím vinen není.

I byla radost, že tu již svaté Růžové bratrstvo zjevně se a štědře poklady svými zděluje

28. 03. 2005


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 tituly, které jsou převzaty z tehdejší literatury rosckruciánské, alchymistické, teosofické atd.: Brána moudrosti, Tvrz vědění, Učiliště veškerenstva, Dobro makrokosmu i mikrokosmu (velkého i malého světa), Souzvuk obojího světa, Úvod do křesťanské kabaly (tajné nauky, pův. židovské), Jeskyně přírody, Hrad prahmoty, Úvod do božské magie, Trojnásobná trojice obecná, Pyramida vítězoslavná, Aleluja atd. 2 působí přes obal nebo pouzdra krabic 3 synům vědy


Hlavní téma čtvrtého vydání Všudybylu 2005 je: „Před hlavní turistickou sezonou“. V této etapě se ale Česko nachází nejen na jaře roku 2005. Všechna možná bratrstva, co se jich u nás lepí ke korýtkům, víceméně úspěšně prodávají svá moudra žádostivým. Ale to je tak všechno. Nerealizované stamiliardy korun inkasa z cestovního ruchu, zahraničního i domácího, se však v globalizovaném světě neztrácí. Pouze jsou inkasovány jinde, než v Česku. V konkurenčních destinacích. A mohlo by být hůř. To, že je Česko před svou hlavní turistickou sezonou, je rozhodně lepší zpráva, kdyby mělo po ní.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba