Menu

Hrad pak onen k západu jest Arx Fortunae, Hrad Štěstí, na němž zvláštnější lidé bydlí, bohatství tam, rozkoší a slávy užívajíce. Ryňk prostřední pro všecky jest. Nebo se tu ze všech stavů lidé scházejí, a co potřebí, spravují; uprostřed něho jako v centrum všeho jest residencí královny světa, Moudrosti.

Hrad Štěstí, na němž zvláštnější lidé bydlí, bohatství tam, rozkoší a slávy užívajíce

26. 10. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

České hotelnictví a cestovní ruch vůbec stojí a padá s vytvářením podmínek k tomu, aby území Slezska, Moravy a Čech bylo stabilně hojně vyhledávaným místem pobytů a útrat turistů, zahraničních i domácích politiků, sportovních fanoušků, účastníků kongresů a festivalů, obchodníků, firemní a kongresové klientely, platících pacientů, lázeňských hostů atd. atd. Cestovní ruch je výrazným zdrojem bohatství, a to i Česka. Navzdory společenské poptávce. Ta, jak nyní mj. ilustruje protiolympijská kampaň, se stále nemá k tomu požadovat, aby byly vytvářeny základní předpoklady pro to, aby průmysl cestovního ruchu mohl zhodnocovat víc než pouze zlomek potenciálu České republiky. A kde je „zakopaný pes“ v řádu stovek miliard korun ve Slezsku, na Moravě a v Čechách nerealizovaného domácího a zejména zahraničního inkasa? V tom, že si většina našinců neumí představit, že by zvýšené investice do propagace Česka a díky nim i vyšší příjmy z cestovního ruchu mohly být přínosem pro zrovna jejich osobní, nezřídka bezplatné, blahobyty.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba