Menu

» komfortní ubytování – 169 pokojů různých typů až pro 300 osob (BTV a SAT, telefon, minibar) » kongresové centrum – sály s technickým vybavením pro 90 – 400 osob » restaurant Atrium – stylové salónky pro 10 – 80 osob » rodinné oslavy – svatební hostiny, narozeniny » kvalitní kuchyně – mezinárodní, české a moravské speciality » vinotéka – jakostní značková vína » relaxační centrum – bazén, sauna, posilovna, masáže » nepřetržitě hlídané parkoviště » party servis – pro pět a dva tisíce osob, komplexní zajištění společenských rautů a banketů při akcích v hotelu i mimo něj »

Hotel Atom, kvalitní týmovou práci

23. 02. 2006

Poslední interview s ředitelem ostravského hotelu Atom panem Lubomírem Bártou jsme dělali zhruba před třemi lety. Takže než jsem se jej zeptal na loňský (a podle mně dostupných informací úspěšný) rok, vrátil jsem se k hokejovému mistrovství světa v roce 2004. Tehdy totiž Atom sehrál klíčovou roli poskytovatele zázemí hokejovým reprezentacím a jejich doprovodům.
Hokejový šampionát byl pro nás první velkou zatěžkávací zkouškou po generální rekonstrukci hotelu. Jsem rád a hrdý, že během celého mistrovství světa, pobytu mužstev a organizačního štábu v Atomu i při zajišťování cateringu v ČEZ aréně, byla s naším servisem velká spokojenost. Dík za to patří zejména zaměstnancům a pochopitelně statutárnímu městu Ostravě, které nám k tomu, coby vlastník hotelu, vytvořilo základní a nejen základní předpoklady. A rok 2005? Jak už jste naznačil, byl úspěšný. Hotel je v samých černých číslech. Překročil očekávaný obrat o třináct milionů a plánovaný zisk o tři miliony korun.

První vydání Všudybylu roku 2006 zdobí obrázek otců zakladatelů Národní federace hotelů a restaurací České republiky a jejich rodinných příslušníků, v jejichž týmu figurujete i vy. Jaké to bylo tenkrát, když jste se rozhodli…
Na tu dobu vzpomínám velice rád. Otcem myšlenky, a jemu všechna čest, byl JUDr. Vladimír Štětina, jehož si obrovsky vážím. On byl ten, kdo nás dal z celé republiky dohromady. Národní federace hotelů a restaurací ČR je dnes silnou profesní organizací, jejíž snahou je všechny profesní svazy – Unihost, Spolhost i Horeka – spojit v jednu společnou silnou instituci, která bude ještě účinněji hájit zájmy průmyslu cestovního ruchu, zejména pak hotelnictví a pohostinství. Která se bude vahou své autority přičiňovat o příznivé legislativní a podnikatelské prostředí a o dosahování patřičné úrovně těchto služeb v České republice.

Vedoucí provozního oddělení a F&B manažerka hotelu Atom paní Radka Kolniaková se mne ptala, jak se mi líbí váš hotel. Odpověděl jsem jí, že hodně. Ale to, proč, jsem jí nezdůvodnil jeho architektonickou koncepcí či vybaveností, jež si sama o sobě zaslouží uznání. To, proč se mi u vás líbí, je dáno lidmi – kultivovaným přístupem personálu. Od vstupu do hotelu a přijetí na recepci. A tak bych mohl pokračovat dál a dál.
To mne těší. Už proto, že jsem k personálu hodně kritický. Jsem rád, když odvádíme kvalitní týmovou práci. Zejména na mediálně sledovaných a dalších důležitých akcích, na nichž firma Hotel Atom Ostrava spol. s r.o. zajišťuje catering, má personál výraznou snahu se vytáhnout. Důležité jsou pro nás ale všechny akce. I v době, kdy je slabší provoz. Zaměstnancům je proto denně dáváno do vínku, že pokud si dokážeme získat hosta, je to obrovská zásluha, a neskutečná škoda, pokud bychom jej měli díky nekvalitním službám ztratit. Nevytváříme proto z hotelu Atom neosobní kolos, i když co se týče pokojů a kapacity gastronomických středisek, jsme v Ostravě největší. Ctíme profesionalitu, která rozhodně nevylučuje lidský přístup, a rodinnou atmosféru.

Potkávám zde spoustu hotelového dorostu…
Učňovské středisko tu ale nemáme. Praktikují u nás studenti a učni ze středních učilišť a hotelových škol. Rozhodli jsme se zde proto zaměstnat jednoho pracovníka, který má jejich výchovu na starosti. V ledasčem totiž nejsme s odborným školstvím v jedné rovině. Mám pocit, že poslední dobou u řady učňů a studentů chybí zdravá profesní ctižádost. Jakoby si neuvědomovali, že se dali na obor, který ctí zásadní pravidlo – sloužit lidem. Že jsou tu kvůli hostům a že se nad ně nemohou nadnášet. Že je to určitá zátěž v podobě nestandardní pracovní doby – soboty neděle, svátky nesvátky… Mládež tady na Ostravsku, v procentu, které hotelový průmysl potřebuje, snad ani nemá vizi profesního růstu. Zdá se, že jí chybí dravost. Že se brání tomu, co nazýváme kariérou. Jakoby to bylo cosi špatného, a to chceme změnit. Chceme jim vštěpovat hrdost na povolání, které děláme, a od ní se odvíjející fakt, že se musíme celý život vzdělávat. A že i když tady na Ostravsku nejsme v oblasti všeobecně vnímané jako zaslíbené cestovnímu ruchu, že se tu naše řemeslo dá dělat dobře a slaví úspěchy. Mám dojem, že právě v tomto aspektu české odborné školství pokulhává. V nedostatku vizí a motivace. Jsem toho mínění, že je ještě čas to řešit.

To, co téměř každé rodiče těší, jsou úspěchy jejich dětí. Toto téma otevírám proto, protože Lubomír Bárta junior (řečeno básnickým příměrem) kráčí v šlépějích svého otce.
Syn už svého otce předešel. Téměř všichni novináři otvírají toto téma, protože se někde dozvěděli, že můj syn pracuje ve vysokých pozicích ve špičkových hotelích pro světové hotelové řetězce. V současné době na pozici F&B managera ve Four Seasons Hotel v Bankoku v Thajsku. On ale hotelnictví vidí z trochu jiného pohledu. Když si někdy spolu sedneme a rozebíráme situace, dochází mezi námi k určitým názorovým střetům, protože přístup, myšlení lidí i pozice vrcholového managera tam a tady jsou značně odlišné. To je dáno sociálně ekonomickými podmínkami, a zejména trhem práce tady, kde já, a tam, kde on hoteliérské řemeslo provozujeme.

Hotel Atom, jak ostatně ilustruje fotoreportáž z dnešní hojně navštívené společensko gastronomické události pod názvem „Domácí zabijačkové speciality slezské kuchyně“, je častým místem setkáváni se lidí.
Hosty hotelu Atom do značné míry tvoří přijedší návštěvníci Ostravy – obchodní cestující, účastníci konferencí a kongresů, sportovci, umělci, diplomaté atd. Naším nemenším cílem, jako městského hotelu, je získávat domácí ostravskou klientelu. Moc nás těší, že se to daří, a to zejména proto, že se město Ostrava rozvíjí a že pořádáme akce, jako je ta dnešní – slezská zabijačka. Zaměstnanci hotelu se na ně vždy velmi těší. Vymýšlíme jídelní lístky, scénáře, hledáme spolupartnery. Dnes jimi jsou likérka Jarošek z Mutěnic, Plzeňský Prazdroj a s ním spřízněné pivovary Radegast a Velkopopovický kozel, Moravan Petřvald, MontyCon a v neposlední řadě cestovní kancelář Čedok. Takovýchto akcí děláme v roce dvanáct. Hosté si na ně zvykli chodit. Kvitují vítanou společnost, výbornou kvalitu kuchyně a nacházejí k nám cestu i mimo tyto gastronomické akce. Vidíme to jako dobrý marketingový tah a nejrentabilnější reklamu. Hotel Atom, troufám si tvrdit, v Ostravě disponuje nejširším sortimentem vín. Nabízíme jich na sto osmdesát druhů. Část klientely tak dnes už tvoří hosté, kteří se naučili chodit právě kvůli vínům, a to i pro svoji domácí spotřebu. Když chtějí koupit víno, nechodí po supermarketech, ale objednají si jej u nás, protože vědí, že máme perfektní kvalitu, že naši sommeliéři vínu rozumí a že jim poradí.

Nevím, jak se má další otázka bude srovnávat s hoteliérskou etikou, jež chrání soukromí hostů. Hotel Atom, a to i dneska, navštěvuje spousta významných a populárních osobností, jako např. Jeho Excelence velvyslanec s generálním konzulem Ruské federace. Je možné některé z nich zmínit?
V obecné rovině ano. Náš hotel často navštěvují ti, v jejichž rukou je prosperita této země, průmyslníci nejvýznamnějších závodů, které působí v tomto regionu, i další podnikatelé – majitelé a top management. Díky tomu, že Atom sousedí s ČEZ arénou, u nás často bydlí hvězdy show businessu, a i když nevystupují zrovna v Ostravě, rádi se k nám vrací, protože si na nás zvykli. Ví, že máme kvalitní kuchyň a že si vážíme jejich návštěv. Jako potvrzení úrovně a prestižní věc pochopitelně bereme to, že v hotelu Atom bydleli např. Madelene Albrightová, John Major, a že i představitelé vlády České republiky, když jedou do Ostravy, volí hotel Atom. Věřím, že i proto, že jsme městským hotelem. Nebýt toho, že statutární město Ostrava Atom před mistrovstvím světa v ledním hokeji koupilo, asi by se tenkrát těžko našel někdo, kdo by do něj vložil peníze a měl odhodlání jej v tak krátké době přeměnit ve špičkové zařízení. Ale aby nám to někdo moc nezáviděl. Jsme sice stoprocentně vlastněni městem, ale rozhodně ne jím dotovanou organizací. Musíme na sebe vydělat, platit městu nájem a generovat finanční prostředky na rozvoj a další zvelebování hotelu.www.atom.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001