Menu

Horská služba ukončila zimní sezonu

18. 05. 2006

Horská služba ČR, o.p.s. ukončila 30. dubna zimní sezonu 2005/2006. Ta v porovnání s loňskou přinesla 12% nárůst úrazů. Celkově jich bylo zaznamenáno 7827, což je oproti minulé sezoně (se 7084 úrazy) nárůst o 743. 18 % z celkového počtu úrazů tvořilo poranění hlavy (1374). Horská služba ČR, o.p.s. v roce 2005 hospodařila s rekordním rozpočtem 137,7 mil. Kč, z nichž dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR činily 125,2 mil. Kč a 12,5 mil. Kč bylo ze zdrojů Horské služby ČR. Od konce roku 2004 má Horská služba statut obecně prospěšné společnosti, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rok 2005 byl tedy prvním, který jí umožnil fungovat s kvalitnějším a efektivnějším financováním. V současné době má 59 zaměstnanců – záchranářů a 5 administrativních pracovníků. Na začátku zimních sezon přijímá přibližně 40 sezonních pracovníků. Pro služby a mimořádné události je její stav doplňován dobrovolníky z občanského sdružení Horská služba České republiky. Horská služba ČR, o.p.s. má 9 lavinových psů, které využívá pro plošná vyhledávání, a 45 speciálně vyškolených leteckých záchranářů.

Počty úrazů podle jednotlivých oblastí  
Šumava 688
Krušné hory 772
Jizerské hory 1016
Krkonoše 2927
Orlické hory 688
Jeseníky 1005
Beskydy 731

Porovnání zimních sezon 2004/2005 2005/2006
Celkový počet úrazů 7084 7827
Úmrtí na horách 13 10
Pátrací akce 79 61
Počet hodin při pátracích akcích 1239 689
Najeté kilometry při pátracích akcích 3491 3517

„Nárůst počtu úrazů byl způsoben délkou letošní sezony. Ta byla v některých zimních střediscích zahájena již koncem listopadu a ukončena prvním květnovým víkendem. Trvala tak přes pět měsíců. Nyní začíná krátké přechodové období mezi zimní a letní sezonou, během kterého probíhají školení a prověřování našich zaměstnanců a členů. Letní sezona bývá méně náročná než zimní. Využíváme ji proto k opravám budov, techniky a materiálů, školení zdravotních škol, jednotek Policie ČR a zdravotních záchranných služeb. Zaměstnanci v tomto období čerpají dovolenou, kterou nelze v rušném zimním období poskytnout. I v tomto období ale zajišťujeme běžné služby na stanicích a v horském terénu. V každé horské oblasti je zabezpečena 24 hodinová dispečerská služba, která je doplněna o služby v denním čase“, řekl náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek.

„Původní rozpočet Horské služby na rok 2005 byl navýšen z rezerv Ministerstva pro místní rozvoj ČR o 14,2 milionů korun. Tyto prostředky byly určeny na investiční akce, jakými byl např. nákup služebních vozidel pro rychlou přepravu osob a raněných. V roce 2006 má Horská služba k dispozici finanční prostředky v celkové výši 120,5 milionů korun. Dotace ministerstva činí 110 milionů Kč a Horská služba předpokládá vynaložení 10,5 milionů Kč z vlastních zdrojů,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

www.mmr.cz
www.horskasluzba.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo